Aanmelden

Een school kiezen: waar let u op?

Als uw kind 3 jaar is, mag u uw kind aanmelden op een basisschool. In Utrecht kunt u kiezen uit meer dan 100 openbare en bijzondere basisscholen. De keuze is dus groot. Misschien wilt u daarom alvast nadenken over een school die past bij uw kind en bij u. U kunt op een rij zetten wat u belangrijk vindt aan een school. Vervolgens kunt u een school zoeken die past bij uw wensen. Op de website scholenopdekaart.nl vindt u meer informatie over scholen in Utrecht. Veel scholen organiseren informatiemomenten. Of u kunt bellen naar een school voor een afspraak om kennis te maken. Elke school heeft een (digitale) schoolgids. Op de websites van de scholen staat ook veel informatie.

Aanmelden via "naardebasisschool.utrecht.nl"

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt, maakt u uw keuze voor obs Pantarijn eerst kenbaar via de gemeente Utrecht. Het aanmeldingsformulier vindt u op naardebasisschool.utrecht.nl. Circa 2 weken na het sluiten van een kwartaal krijgen u en school een plaatsingsbericht van de gemeente. Daarna nemen wij contact met u op voor het aanmelden op school. 

Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, gaan we daarover met u in gesprek. Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating. Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk/per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

Zij-instromers

Alle aanmeldingen na de leeftijd van 4 ziet de gemeente Utrecht als zij-instroom en deze aanmeldingen verlopen rechtstreeks via school. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, neemt de school contact u op om de procedure tot aanname te bespreken. Obs Pantarijn vraagt bij de school van herkomst van de kind(eren) een onderwijskundig rapport op om het niveau en de ontwikkelingsbehoefte van het kind te bepalen. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht. Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school.

Er kan niet zonder meer worden overgegaan tot plaatsing wanneer: 

  • De leerling op een of meer vakgebieden een leerachterstand heeft ontwikkeld van 10 DLE of meer;
  • Er sprake is van gedragsmoeilijkheden;
  • Het kind een LGF-indicatie heeft;
  • De betreffende groep het aantal van 28 leerlingen overschrijdt;
  • Als na overleg met de betreffende leerkracht en de intern begeleider blijkt dat in de groep van aanmelding de draagkracht tot leerlingenzorg is bereikt. Het groepsbelang van de huidige leerlingen gaat voor op het individuele belang van de nieuw aangemelde leerling. Bij de aanmeldprocedure van een (mogelijke) zorgleerling kan het voor komen, dat het kind wordt uitgenodigd voor twee wendagen op school, voorafgaand aan de beslissing tot plaatsing. Bij afwijzing van de leerling, zal de school de ouders hier zowel telefonisch als schriftelijk over informeren. Bij de aanname van een leerling, zal de school de ouders uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur via directie.pantarijn@spoutrecht.nl.

VHB onderwijs

De aanmeldprocedure voor Voltijds Hoogbegaafdheid vindt u onder het kopje VHB onderwijs.