Onze school

Dit is obs Pantarijn

Als ouder wilt u het beste voor uw kind en dat is exact wat wij, het team van obs Pantarijn, ook willen. Ouders kiezen veelal voor onze school vanwege het kleinschalige karakter, het veilige leef- en leerklimaat en de passende leerresultaten.

Een enthousiast en betrokken team stelt zich als doel een goed pedagogisch klimaat neer te zetten in een duidelijke en overzichtelijke omgeving. Om ieder kind zo goed mogelijk te begeleiden maken we afspraken met elkaar over onze onderwijskwaliteit en differentiëren we binnen onze instructies en de verwerking (convergent voor divergent). We werken daarbij veelvuldig op papier maar maken ook zeker gebruik van moderne media zoals iPads in groep 1-2 en Chromebooks vanaf groep 3.

Wij zijn trots op ons krachtige leesonderwijs waarbij wij ons tot doel hebben gesteld dat iedere leerling geletterd onze school verlaat. Dit doen wij volgens de methodieken van List! en Denk! Ons begrijpend leesonderwijs koppelen wij aan ons thematisch zaakvakonderwijs. Daarbij zijn wij bezig met brede kennisopbouw over de wereld vanuit betekenisvol en onderzoekend leren.

Obs Pantarijn is gevestigd in een nieuw gebouw met een fijn en open karakter. Wij zijn een Vreedzame School met een groot gevoel voor 'samen'. Samenwerken is openheid, samenleven vinden we belangrijk. Daarom geven we onze leerlingen de sociale vaardigheden mee om respectvol om te kunnen gaan met verschillen, om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We zorgen voor elkaar en voor onze omgeving.

Wij ervaren het als krachtig dat bij ons op school regulier onderwijs wordt gecombineerd met voltijd hoogbegaafden onderwijs (VHB). Deze combinatie levert een positieve wisselwerking op binnen de school, maar zeker ook binnen ons team, waar we expertise en ervaringen delen. Alle leerlingen van de school werken gericht aan de executieve functies, daarmee geven we de leerlingen handvatten om succesvol hun taken te volbrengen. Bij ons op school leren we van én met elkaar.

We organiseren door het jaar heen allerlei activiteiten die een bijdrage leveren aan het groepsgevoel in onze school. Creativiteit en talentontwikkeling nemen op onze school een belangrijke plek in.

Er wordt aandacht besteed aan verschillende culturen en feestdagen vanuit een onderwijskundige benadering. Daarbij vinden wij het belangrijk om alle vieringen met elkaar in gezelligheid te vieren.

 

Toekomstgericht onderwijs

Het schijnt dat zo’n 80% van de banen in 2030 nu nog niet bestaat. Of dat echt zo is, weten we pas in 2030. Maar wat we nu al zeker weten is dat de kinderen bij ons op school straks andere vaardigheden nodig hebben dan hun ouders nu. En we weten ook dat de samenleving steeds blijft veranderen, dat deze kinderen in 2040 alweer andere banen zullen hebben. Daarom vinden we het belangrijk dat onze leerlingen léren leren, dat ze leren hoe ze zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Dat doen we door veel aandacht te besteden aan executieve vaardigheden, aan creatieve vaardigheden en aan onderzoeksvaardigheden. Zo geven we onze leerlingen een stevige basis mee voor de toekomst.