Team

Directeur Dionne Tieman ma - di, do - vr
Intern begeleider Stacey Lucassen ma - woe
HB coördinator Monique Kroes ma - vr

 

Groep 1/2 Chantal Honig ma - vr
Groep 3/4

Nikki Heilig

ma - vr

Groep 4/5b

Lisa van Dieten

Michèlle Leijten

ma-wo en  vr

do

Groep 5/6

Stijn Wijntjes

ma - vr

Groep 6/7b Martijn Elders ma - vr
Groep 7/8

Kirsten van Lith

Michèlle Leijten

ma-wo-do- vr

di

Groep 7/8b Monique Kroes ma - vr

 

Schoolopleider

Kirsten van Lith

di
Vakleerkracht gym Bas Roosken di, vr
Onderwijsassistent & RT

Jet van Schaik

David Mazaurieta Allende

Michèlle Leijten

Rebekka Weerdenburg

di, do

ma - do

di-middag 

ma,di,wo

Congiërge & ICT-coördinator David Muzaurieta Allende ma - do
Gedragspecialist Monique Kroes vr

Vakdocent techniek

Vakdocent Spaans

Vakdocent muziek

Vakdocent schaken

Frans Taapken

 

Rogier Steijaert

Pascal Losekoot

 

do

do

di

di