Vreedzame school

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Dit doen wij door te werken met de methodiek van de Vreedzame School. Alle leerlingen leren over burgerschap en democratie en ieder krijgt een eigen stem. Met de Vreedzame School werken we aan belangrijke vaardigheden voor later, maar we bouwen ook aan een veilig en sociaal klimaat op school. Dat draagt ook weer bij een betere leerprestaties.

Groepsvergadering

Vanaf groep 6 werken de klassen met groepsvergaderingen. In die vergaderingen hebben alle leerlingen een stem, leren ze te overleggen over wat ze belangrijk vinden en naar elkaar te luisteren.

Kinderraad

We hebben een Kinderraad die bestaat uit democratisch gekozen leerlingen uit de klassen 4 tot en met 8. De kinderraad komt regelmatig bij elkaar om samen plannen te maken en zaken te bespreken die bij de leerlingen leven. Bijvoorbeeld over de veiligheid in en om school, vieringen, talentontwikkeling en mediatoren.

Mediatoren

Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen solliciteren om mediator te worden. De mediatoren helpen de andere leerlingen bij het oplossen van conflicten. Zij worden hier speciaal voor getraind. Iedere dag zijn er twee mediatoren die ‘dienst’ hebben. Zij zijn te herkennen aan gekleurde petjes.

Hier leest u meer informatie over de Vreedzame School: www.vreedzameschool.nl