Praktische info

Een heldere communicatie met ouders vinden wij belangrijk op obs Pantarijn. Wij gebruiken hiervoor de ouderapp "Social Schools".

Via de app ontvangt u belangrijke informatie vanuit de school en de leerkracht. Zo zet iedere vrijdag iedere groepsleerkracht een weekbericht op Social Schools over het reilen en zeilen in de groep van uw kind(eren). Ook kunt u als ouder via dit portaal digitaal contact hebben met de leerkracht, het vervangt hierbij de mailwisseling. Via deze weg lopen ook de ziekmeldingen en de planning van de oudergesprekken.  Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen. Ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te activeren. 

De leerlingen van de groepen 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. De leerlingen van groep 1 krijgen één keer een rapport aan het einde van het schooljaar. In oktober/november en na elk rapport vindt er een 10-minutengesprek plaats. Het gaat er bij de rapporten om dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw kind op leergebied, maar ook hoe uw kind zich gedraagt en hoe het zich inzet om iets te leren.