Kunst en cultuur

We besteden aandacht aan diverse kunstzinnige disciplines zoals toneel, film en dans. Dat doen we in samenwerking met organisaties uit de omgeving. Lisa van Dieten is onze interne cultuurcoördinator.

In ons projectonderwijs is er bovendien volop aandacht voor creatieve vaardigheden en probleemoplossend denken. Leerlingen kunnen projecten afsluiten met een opstel, maar ook met een website of video.

Talentmiddagen 

Tijdens maandelijkse talentmiddagen geven teamleden en ouders workshops op school rond hun persoonlijke talent of interesse. Leerlingen kiezen zelf bij welke workshop ze intekenen. Bij de talentmiddagen is er veel aandacht voor kunst en cultuur, maar ook voor natuur- en milieueducatie, voor burgerschap of onderzoekend leren. Zo ontdekken we nieuwe talenten bij leerlingen en dat stimuleren we graag!