Missie en visie

Wat zien wij als onze missie?

Op obs Pantarijn geven we al onze leerlingen een sterke basis mee op het gebied van rekenen, lezen, taalverzorging en wereldoriëntatie. Daarnaast werken we gericht aan de vaardigheden waarmee zij zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen en een onderzoekende houding leren aannemen in de maatschappij.

Visie obs Pantarijn

Ieder kind, ongeacht achtergrond en capaciteiten, verdient kwalitatief en doordacht onderwijs van een goede leerkracht. Onze leerkrachten zijn professionals, werken planmatig samen aan goed onderwijs en zetten hun vaardigheden in om leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen. We leggen de lat hoog, zowel voor onszelf als voor onze leerlingen.

We leiden onze leerlingen op tot zelfdenkende burgers door hen veel kennis over de wereld mee te geven. De leerlingen leren hoe zij door samen te werken de wereld om hen heen op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die obs Pantarijn bezoekt zich welkom voelt, en respectvol met elkaar omgaat. We vinden dat zowel leerkrachten als ouders daarin een voorbeeld moeten zijn voor onze leerlingen.