Missie en visie

We willen onze leerlingen een stevige basis meegeven voor een mooie toekomst. Daarom werken we vanuit drie uitgangspunten:

1.       Wij werken duurzaam aan de ontwikkeling van kinderen

We geven leerlingen de vaardigheden mee om zich een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen. Dat doen we door hen uit te nodigen de wereld te ontdekken, door hun het vertrouwen te geven dat ze dat kunnen en hen te leren hoe ze zich kunnen herpakken als iets even niet lukt. Omdat ieder kind anders is, geven we les op verschillende niveaus en helpen we de kinderen om zelf aan te geven wat ze nodig hebben.

2.       Wij gaan duurzaam om met de omgeving en het gebouw

We leren onze leerlingen om zorg te dragen voor hun omgeving en de wereld. Natuur- en milieueducatie vinden we belangrijk.

3.       Wij gaan op een duurzame manier met elkaar om

Samenwerken en samenleven vinden we belangrijk. Daarom geven we onze leerlingen de sociale vaardigheden mee om respectvol om te kunnen gaan met verschillen, om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Vertaald naar passend onderwijs houdt dit in dat wij ernaar streven om ieder kind zo goed mogelijk te begeleiden en hen daarbij tools mee te geven voor de toekomst. Dit doen wij door:

  • Structurele kindgesprekken te voeren waarin het kind zijn of haar onderwijsbehoeften kenbaar maakt.
  • Les te geven op drie niveaus: intensief-, basis- en plus waarbij groeitaal wordt gebruikt en de growth mindset wordt toegepast.
  • Ruimte voor arrangements-leerlingen en voltijdshoogbegaafden onderwijs (VHB).
  • Te geloven in combinatieklassen omdat daar het samenwerken het meest tot zijn recht komt.