Samen met ouders

Binnen onze school is de hulp en betrokkenheid van ouders niet meer weg te denken en daar zijn we heel blij mee. Voor een goede ontwikkeling van de kinderen en voor het plezier in school, is de samenwerking tussen school en thuis belangrijk. Als ouder bent u dan ook altijd welkom als u iets te vragen of te vertellen heeft.

Klassenouders

Iedere klas heeft twee klassenouders. Zij helpen de leerkracht bij het plannen van activiteiten en zij zijn het aanspreekpunt voor ouders uit de klas.

Oudercommissie

De oudercommissie organiseert de feestelijke activiteiten, de schoolreizen en het schoolkamp voor groep 8 samen met de leerkrachten. Voor deze activiteiten vragen we de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) praat en beslist mee over het schoolbeleid, bijvoorbeeld over de huisvesting, de groepenverdeling, het schoolplan en de algemene gang van zaken op school. Met vragen of suggesties kunt u altijd terecht bij de MR via het mailadres mr.pantarijn@spoutrecht.nl. 

In de medezeggenschapsraad zitten twee personeelsleden en twee ouders:

  • Sanne van den Hoek (voorzitter), moeder van Tobias (6/7B) en Olaf (1/2)
  • Paul Arts, vader van Manu (groep 7/8B)
  • Alexandra van Loon, moeder van Samuel (groep 1/2)
  • Annika Pletsers, schoolopleider
  • Lisa van Dieten, leerkracht groep 6/7B