Samen met ouders

Binnen onze school is de hulp en betrokkenheid van ouders niet meer weg te denken en daar zijn we heel blij mee. Voor een goede ontwikkeling van de kinderen en voor het plezier in school, is de samenwerking tussen school en thuis belangrijk. Als ouder bent u dan ook altijd welkom als u iets te vragen of te vertellen heeft.

Klassenouders

Iedere klas heeft twee klassenouders. Zij helpen de leerkracht bij het plannen van activiteiten en zij zijn het aanspreekpunt voor ouders uit de klas.

Oudercommissie en feesten!

De oudercommissie is een commissie voor en door ouders van de kinderen van OBS Pantarijn. De oudercommissie beheert het geld van de vrijwillige ouderbijdrage. Van het geld organiseren wij samen met de leerkrachten allerlei leuke activiteiten, feestjes en uitjes voor de leerlingen. Daarnaast wordt een deel van het geld besteed aan extra materialen en activiteiten voor de kinderen die niet van het schoolbudget betaald kunnen worden. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de volgende activiteiten:

Sinterklaas

“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan”. Op 5 december komt de goedheiligman weer in het land. Sinterklaas en zijn pieten willen dit kinderfeest met onze kinderen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vanuit de ouderbijdrage verzorgen wij een feestelijk welkom voor de Sint en zijn Pieten.

Kerst

Ho-Ho-Ho Allemaal! De kerstbomen worden weer uit de schuur gehaald. De leerkrachten, leerlingen en leden van de oudercommissie gaan voor deze feestelijke dagen samen de school versieren. Vanuit de ouderbijdrage worden de decoraties verzorgd, want wat is het toch genieten in een prachtig versierde klas met alle lichtjes en kerstbomen.

Met Kerst organiseren we een warm samenkomen met eten en drinken. Kerst vieren op school betekent feestelijke hapjes uitdelen! Samen genieten van de lekkere zelfgemaakte lekkernijen.

Suikerfeest

Iedere dag wordt er wel ergens op de wereld feest gevierd. Niet iedereen viert dezelfde feesten, maar feesten doen we allemaal. Hoe leuk is het om als school stil te staan bij het vieren van het Suikerfeest. Op deze dag zullen we op verschillende niveaus, op educatieve wijze, spelenderwijs leren wat er gevierd wordt tijdens het Suikerfeest. Met de ouderbijdrage verzorgen wij deze dag verschillende activiteiten: Knutselen, een vegetarische lunch, en versiering!

Pasen         

Pasen leent zich uitstekend om samen met de kinderen te ontbijten. Alle tafels in een grote kring en lekker smikkelen van broodjes, paasbroden, gekookte (geschilderde) eitjes en ga zo maar door.  Een leuke, en inmiddels traditionele, paasactiviteit is het zoeken van paaseieren. Ook dit jaar verstopt de paashaas de paaseieren in de klas of buiten. Veel plezier!

Sportdag

Natuurlijk gaan we dit jaar weer meedoen met sportdag! Deze dag staat in het teken van sportieve activiteiten. Kinderen leren omgaan met winnen en verliezen. Zo’n dag is een ideaal moment om kennis te maken met verschillende sporten. Ook leren kinderen elkaar in een andere context dan gebruikelijk. Kortom deze dag draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen. We hebben de ouderbijdrage nodig om sportvelden te gebruiken en een spellencircuit aan te schaffen.

Schoolreis

Schoolreisje is een dag vol plezier. De kinderen mogen zelf ontdekken en beslissen waarmee ze willen spelen. Tijdens een schoolreis doen de kinderen veel dingen samen, het versterkt de band tussen leerlingen onderling. En hoe mooi is dat om te zien. Zonder ouderbijdrage kunnen wij deze leuke ervaring niet waarmaken. De bestemming is voor dit jaar al bekend en houden we nog als verrassing. We kunnen wel verklappen dat de hele school naar dezelfde locatie gaat.

Eindfeest

Wat is er nou leuker dan een knallende afsluiting van je schooljaar met een heerlijk feest? Elk jaar houden we ter afsluiting van het schooljaar een leuk eindfeest. Een vrolijk feest om de zomer in te luiden. Het einde van zo’n jaar is en blijft tenslotte een feestelijk moment, wat we graag samen willen vieren. Om het schooljaar feestelijk af te sluiten hebben wij uw financiële bijdrage nodig.

Zonder uw vrijwillige bijdrage kunnen we deze activiteiten niet organiseren. Dit jaar is er voor het eerst gekozen om de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje/kamp op 2 verschillende momenten te innen. Dit om de kosten voor u wat te spreiden en om aan u inzichtelijk te kunnen maken waar het geld naar toe gaat. In maart zal een ouderavond plaatsvinden. Tijdens deze ouderavond leggen we uit hoe we de ouderbijdrage van het afgelopen jaar hebben gebruikt en we stellen de begroting van het lopende jaar (2023-2024) vast. De begroting zal ook in een nieuwsbrief geplaatst worden zodat deze voor iedereen is in te zien.

De kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage zijn dit jaar (2023-2024) vastgesteld op:

Eerste betaling:         €27,50 per leerling. ​

Tweede betaling:       €40 euro (vast bedrag) Schoolreis (groep 1 t/m 7)​

                                         €85 euro (vast bedrag) Kamp (groep 8)

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de vrijwillige ouderbijdrage via de app van Social Schools geïnt.

Mocht u iets meer kunnen en willen betalen, zouden we dat erg fijn vinden. Mocht u dit bedrag niet volledig kunnen betalen, dan kunt u het bedrag ook naar beneden aanpassen. We zijn blij met elke bijdrage!

Naast het organiseren van al deze activiteiten behartigen wij als oudercommissie de belangen van de ouders en fungeren we als spreekbuis over de activiteiten richting het team van OBS Pantarijn. Uw mening is belangrijk voor ons om de juiste keuzes te maken. Neem daarom gerust contact met ons op als u vragen hebt of iets anders kwijt wilt, zoals ideeën voor leuke activiteiten of projecten die betaald kunnen worden uit de ouderbijdrage. Je kunt ons aanspreken op het schoolplein. Mailen kan natuurlijk ook ons mailadres is oc.obspantarijn@spoutrecht.nl.

Alvast bedankt voor uw bijdrage,Namens, Oudercommissie , leerlingen en leerkrachten

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) praat en beslist mee over het schoolbeleid, bijvoorbeeld over de huisvesting, de groepenverdeling, het schoolplan en de algemene gang van zaken op school. De MR vergaderingen zijn openbaar, heeft u interesse om een vergadering bij te wonen dan kunt u dit van tevoren kenbaar maken via mr.pantarijn@spoutrecht.nl. 

Elke 1e vrijdag van de maand is er een open inloopspreekuur van 08.30 tot 09.30 in de koffieruimte op de begane grond. U bent van harte welkom om nader kennis te maken met de MR.

Ook kunt u met vragen of suggesties altijd terecht bij de MR via het mailadres mr.pantarijn@spoutrecht.nl. 

In de medezeggenschapsraad zitten twee personeelsleden en twee ouders:

  • Alexandra van Loon (voorzitter), moeder van Samuel (groep 1/2)
  • Margo Kestens (ouder )
  • Martijn Elders, leerkracht groep 6/7B
  • Stacey Lucassen, Intern Begeleider