Samen met ouders

Obs Pantarijn wil ouders betrekken bij de school als gelijkwaardige partners. Voor een goede ontwikkeling en plezier in school is een goede samenwerking tussen school en thuis namelijk van groot belang. Een school heeft het vertrouwen en de steun van de ouders nodig om goed onderwijs te kunnen geven. Daarbij heeft belangstelling van ouders voor alles wat zich op school afspeelt een positieve invloed op de leerprestaties van de kinderen.

Als ouders bent u altijd welkom als u iets te vragen of te vertellen heeft.

Binnen onze school is de hulp en betrokkenheid van ouders niet meer weg te denken. Zonder veel praktische hulp zouden bepaalde activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden. Ouders kunnen zich vrijwillig opgeven voor de oudercommissie (OC) of de medezeggenschapsraad.