Leesonderwijs

De belangrijkste 21e eeuwse vaardigheid?

Goed kunnen begrijpend lezen!

Eén van onze speerpunten is Begrijpend lezen, dit doen wij met de systematiek van Denk! (Hogeschool Utrecht). Denk! is een manier van met teksten omgaan door deze teksten of delen ervan te lezen en te herlezen, met als doel vanuit het gestelde leesdoel tot een dieper begrip van de tekst te komen. Dit vraagt om een intensieve interactie van de lezer met de tekst. Het uitgangspunt is dat een actieve, doelgerichte, kritische en zich competent voelende lezer, betekenis aan een tekst of delen van de tekst moet verlenen.

Wat moeten leerlingen daarvoor leren?

  • Kenmerken en taalgebruik van de schrijver;
  • Ze moeten leren nadenken over de tekst en/of delen van de tekst;
  • Ze moeten zelf verantwoordelijk worden voor het begrijpen van de tekst;
  • Ze moeten weten hoe teksten opgebouwd zijn;
  • Ze moeten dieper op de tekst leren ingaan. Vooral bij informatieve teksten;
  • Ze moeten ook leren met slechte teksten om te gaan;
  • Ze moeten leren reflecteren op de inhoud van de tekst.
  • Ze moeten aantekeningen bij de tekst leren maken.
  • Kortom: Denk! is geen vaardigheid die vanzelf komt aanwaaien.

Verder gaan wij ons verdiepen in het voeren van literaire gesprekken met onze leerlingen. 

"Wie van kinderen houdt, bekommert zich om het gewicht van hun ziel"   Sjoerd Kuyper