Ons onderwijs

In onze school sluiten we aan bij de verschillende leerbehoeftes van de leerlingen.

De dag begint in de groep met instructie, gedifferentieerd en passend bij de verschillende niveaus. Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met de opdrachten; dat kan in het klaslokaal of op het leerplein. Op het leerplein kunnen de leerlingen overleggen met leerlingen uit andere groepen. De groepsleerkrachten begeleiden hun eigen groep en andere leerlingen op het leerplein. 

Opdrachten kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd: zelfstandig of samenwerkend (coöperatief), in de klas, met een projectgroepje, in een themahoek of op het leerplein.