Ons onderwijs

In onze school sluiten we aan bij de verschillende leerbehoeftes van de leerlingen.

De dag begint in de groep met instructie, gedifferentieerd en passend bij de verschillende niveaus. Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met de opdrachten; dat kan in het klaslokaal of op het leerplein. Op het leerplein kunnen de leerlingen overleggen met leerlingen uit andere groepen. De groepsleerkrachten begeleiden hun eigen groep en andere leerlingen op het leerplein. 

Opdrachten kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd: zelfstandig of samenwerkend (coöperatief), in de klas, met een projectgroepje, in een themahoek of op het leerplein.

Zomaar een willekeurige dag op obs Pantarijn...

Het project ‘Popart' begint in alle groepen met de gezamenlijke instructie. Daarna komen verschillende groepjes bij elkaar en zoeken de leerlingen van groep 7-8 een plekje op het leerplein of in de klas. Overal liggen materialen voor het project en ze gebruiken ook de informatieboeken uit onze schoolbibliotheek.

Leerlingen uit groep 5-6 zijn bezig met de verwerking van de spellingsles, na de uitleg van de groepsleerkracht.

Groep 7-8B bereidt een presentatie voor, ze oefenen heel serieus.

Op het onderbouwleerplein lezen de kinderen van groep 3-4, terwijl groep 1-2 samen een huis bouwt.