Projectmatig werken

Wat is er mooier dan de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen om de wereld te ontdekken? Dat staat centraal bij de vakken wereldoriëntatie: aardrijkskunde, natuur, techniek en geschiedenis. We gebruiken hiervoor de methode Blink. Aan de hand van thema’s werken de leerlingen in kleine groepjes aan projecten. Ze starten met een eigen onderzoeksvraag, wat willen zij onderzoeken? Dan gaan ze op verkenning, ze zoeken bronnen die hen kunnen helpen om antwoord te geven op hun vraag. Ze leren observeren en redeneren en uiteindelijk om conclusies te trekken. Die conclusies leren ze weer presenteren aan de andere groepjes.

"Met Blink verbreed je je algemene kennis en je leert om goed samen te werken. Ook leer je goed met mensen om te gaan. Je leert om informatieve teksten te schrijven en om presentaties en projecten aantrekkelijk te maken."

Quote van één van onze leerlingen.

In de projecten werken we groepsdoorbrekend, hier werken de leerlingen uit het regulier en het voltijds hoogbegaafdenonderwijs samen. Al doende komen 21e eeuwse vaardigheden aan bod zoals mediawijsheid, kritisch denken en creatieve vaardigheden.