Aanmelden

Aanmelden voor obs Pantarijn

Alle aanmeldingen voor leerlingen die 4 jaar worden binnen Utrecht moeten eerst kenbaar gemaakt worden via de gemeente Utrecht. Dit geldt ook voor de broetjes/zusjes die onze school al bezoeken. Het aanmeldingsformulier vindt u op naardebasisschool.utrecht.nl. De aanmelding via de gemeente doet u in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt. Circa 2 weken na het sluiten van een kwartaal krijgen u en school een plaatsingsbericht van de gemeente. Daarna nemen wij contact met u op voor het aanmelden op school. 

Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, gaan we daarover met u in gesprek. Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating. Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk/per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

Zij-instromers

Alle aanmeldingen na de leeftijd van 4 jaar ziet de gemeente Utrecht als zij-instroom en deze aanmeldingen verlopen rechtstreeks via school.

Aanmeldingen zij-instroom leerlingen wegens bijvoorbeeld een verhuizing of leerlingen vanuit de taalschool:

Helaas kunnen wij voor schooljaar 2024-2025 geen zij-instoom leerlingen meer plaatsen in onze huidige groepen 1-2 én groep 3. Deze groepen zitten vol. Voor de overige groepen kunt u contact opnemen met directie.pantarijn@spoutrecht.nl

 VHB onderwijs

De aanmeldprocedure voor Voltijds Hoogbegaafdheid vindt u onder het kopje VHB onderwijs.