Natuur- en milieueducatie

In een wereld waar klimaatverandering aan de orde van de dag is, willen we onze leerlingen bewust meegeven dat we goed voor onze omgeving zorgen. Daarom krijgt Natuur- en Milieueducatie een plek in ons onderwijs. In de nieuwbouw zal ook de omgeving van de school een belangrijk punt zijn; zo krijgen we een groen schoolplein en zal er een moestuin komen. Met de zelf geteelde groenten zal er in de centrale hal, waar een mooie keuken komt, worden gekookt met de leerlingen. Ook worden er projectweken georganiseerd waarin natuur en milieu centraal staat. Zo worden er bijvoorbeeld inzamelingen georganiseerd en gaat iedere maand een klas afval prikken in de omgeving van de school.