Natuur- en milieueducatie

In een wereld waar klimaatverandering aan de orde van de dag is, willen we onze leerlingen bewust meegeven dat we goed voor onze omgeving zorgen. Daarom krijgt Natuur- en Milieueducatie een plek in ons onderwijs. Binnen ons thematisch onderwijs bezoeken onze leerlingen regelmatig organisaties in de buurt zoals bijvoorbeeld Stadsboerderij Steede Hoge Woerd en Kasteeltuin Nijevelt. Daar maken zij in de praktijk kennis met de vele facetten van de wereld om ons heen.

Ook worden er projectweken georganiseerd waarin natuur en milieu centraal staat. Zo worden er bijvoorbeeld inzamelingen georganiseerd en gaat iedere maand een klas afval prikken in de omgeving van de school.