Vakkencircuit

In het voltijds hoogbegaafdenonderwijs komt alle reguliere lesstof aan bod, maar hier besteden we veel minder tijd aan. Dat noemen we ‘compacten'. Dat betekent dat de lesstof één keer uitgelegd wordt en dat de leerlingen daarna zelf aan mogen geven of ze meer herhaling nodig hebben. Dat betekent dat we tijd ‘over’ hebben. Die besteden we ondermeer aan vier extra vakken in het vakkencircuit:

  • Techniek
  • Muziek
  • Schaken
  • Filosofie

De eigen leerkrachten geven de lessen filosofie. Voor de overige vier vakken hebben we vakdocenten die op dinsdag en donderdag de lessen geven.