Formatief toetsen

Traditioneel wordt vaak naar een toets gekeken als een eindoordeel over hoe goed je ergens in bent. Maar dat past helemaal niet bij de groeimindset die wij zo belangrijk vinden. Dan gaat het juist over het leerproces. Daarom zetten we toetsen vooral in als onderdeel van dat proces. Door te toetsen kunnen de leerkrachten en de leerlingen samen kijken waar een leerling staat. Wat gaat er al heel goed en wat wil de leerling nog graag leren? En vooral, wat heeft de leerling daarvoor nodig? Dat heet formatief toetsen.

Formatief toetsen helpt bij het plezier in leren: leerlingen zijn beter gemotiveerd doordat zij samen met de leerkracht (relatie) reflecteren op hun vaardigheden (competentie) en zelf kunnen aangeven wat zij nodig hebben (autonomie).