Nieuwbouw

Sinds 2022 heeft obs Pantarijn een nieuw, ruim en licht schoolgebouw dat is ontworpen bij onze onderwijsvisie.