Ons VHB onderwijs

Hoogbegaafdheid

Ongeveer 2,5% van alle kinderen is hoogbegaafd. Dat betekent dat in de meeste reguliere basisschoolklassen gemiddeld één hoogbegaafde leerling zit. Die kinderen hebben vaak ander onderwijs nodig om gemotiveerd te blijven. En voor die kinderen is het - net als voor alle anderen – goed om ook met ‘ontwikkelingsgelijken’ op te trekken. In veel reguliere klassen kan dat niet. Dat is waarom we op obs Pantarijn voltijds hoogbegaafdenonderwijs aanbieden.

Vroege signalering

Onze leerkrachten in de kleuterklassen zijn gespecialiseerd in het herkennen van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het is belangrijk dit vroeg te herkennen bij kinderen zodat we hen kunnen blijven uitdagen en motiveren zodat ze plezier hebben (en houden) in het leren. Tot en met groep 3 bieden we de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong extra aanbod op maat aan in de reguliere klassen. Vanaf groep 4 kunnen hoogbegaafde leerlingen geplaatst worden in het voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Plaatsing in VHB onderwijs

Zien we dat een leerling (mogelijk) hoogbegaafd is? Dan kijken we samen met de ouders en met het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) naar een mogelijke plaatsing in het VHB onderwijs. Dit SWV is er voor alle basisscholen in Utrecht en helpt ook bij de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen van andere scholen naar obs Pantarijn. Om een leerling in het VHB onderwijs te kunnen plaatsen is een aanbeveling van school nodig en een IQ test. Als dat bij uw kind het geval is, kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden. 

Werkwijze hoogbegaafdenonderwijs

Kinderen die hoogbegaafd zijn, kunnen niet ‘automatisch’ ook goed leren. Sterker nog, dat is vaak een uitdaging voor hen. Ze kunnen angstig zijn om te falen. Ze ‘weten iets gewoon’ maar kunnen niet uitleggen hóe ze dat weten. Of andersom, ze begrijpen alles maar leren daardoor weer te weinig om te ‘automatiseren’. Daar besteden we in het hoogbegaafdenonderwijs veel aandacht aan. We werken bijvoorbeeld met de Leerkuil om leerlingen te helpen om niet vast te lopen als iets niet in een keer lukt. En we besteden veel aandacht aan de executieve functies van kinderen. Dat zijn vaardigheden om op je eigen handelen te kunnen reflecteren en om je taken te kunnen organiseren.

Samenwerking regulier en voltijds hoogbegaafden onderwijs

We zijn er trots op dat we VHB onderwijs kunnen aanbieden naast regulier onderwijs. Op school leer je niet alleen leren, je leert ook sámen leren en samenleven. Daarom werken de leerlingen uit de reguliere klassen en uit de VHB klassen regelmatig samen aan projecten.