Plusonderwijs

In alle klassen geven we les op meerdere niveaus. Leerlingen die een extra steuntje nodig hebben, krijgen meer begeleiding. Leerlingen die dat willen en aankunnen, krijgen extra uitdaging. Wij werken met methodes waar verschillende niveaus in worden aangeboden.

Vakkencircuit

Leerlingen uit het reguliere onderwijs die extra uitdaging nodig hebben, kunnen ook meedraaien met het vakkencircuit uit het voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Deze klassen krijgen naast de reguliere lesstof ook de vakken, muziek, techniek, schaken en filosofie aangeboden.

Magis-groep

Meer- en hoogbegaafde leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht op de Magis-groep. (Dit geldt niet alleen voor leerlingen die al VHB onderwijs volgen.) De Magis-groep is een deeltijdvoorziening waar leerlingen van verschillende scholen één dag in de week terecht kunnen. (Leerlingen uit De Meern kunnen hiervoor één dag per week naar een groep op De Boomgaard in Leidsche Rijn.)