Alle meeste recente data van activiteiten worden in social schools gepubliceerd.

In de  schoolkalender  kunt u de activiteiten over het hele jaar vinden

Vakanties 2019-2020

Eerste Schooldag            Maandag  2 september

Studiedag                          Dinsdag 24 september

Herfstvakantie                  Zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober

Kerstvakantie                   Vrijdag 20 december tot en met Zondag 5 januari

Studiedag                          Maandag 6 januari 2020

Studiedag                          Woensdag 5 februari 2020

Voorjaarsvakantie           Zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart 2020

Studiedag                          Maandag 16 maart 2020

Studiedag                          Vrijdag 10 april 2020

Pasen                                 Maandag 13 april 2020

Meivakantie                     Zaterdag 25 april tot en met zondag 10 mei 2020

Hemelvaartsdag               Donderdag 21 mei 2020

Studiedag                          Vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren                        Maandag 1 juni 2020

Studiedag                          Maandag 22 juni 2020

Studiedag                          Vrijdag 17 juli 2020

Zomervakantie                 Zaterdag 18 juli t/m 30 augustus 2020