Activiteiten

Pantarijn is een actieve school, er worden diverse activiteiten voor de leerlingen georganiseerd door het lerarenteam & ouders. Enkele voorbeelden van de activiteiten zijn: ouder-kind maaltijden, kerstknutselen, sinterklaas, sportdag, schoolreisje

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor schooljaar 2016/2017 voor de leerlingen van groepen 1 tot en met 7 is € 65,- per kind per schooljaar. De ouderbijdrage voor schooljaar 2016/2017 voor de leerlingen van groep 8 is € 100,-, per kind per schooljaar.

De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.
De verdeling van de kosten van de vele activiteiten is als volgt:
schoolreis € 40,-
schoolkamp en afsluiting: € 75,-
festiviteiten en overige activiteiten: € 25,-

Voor het betalen van de ouderbijdrage kan u kiezen uit onderstaande mogelijkheden:
– Overmaken op rekeningnummer NL13 INGB 0009 0614 29.
– Contant betalen bij Jessica.
– Automatische incasso.
– Kopie van de U-pas inleveren bij Jessica.

Namens de activiteitencommissie bedankt!

Schoolreis/Schoolkamp/ Excursies


Alle kinderen van de groepen 1 tot en met 7 gaan elk jaar op schoolreisje. Waar we naar toe gaan, kan per schooljaar verschillen. Wel hebben wij afgesproken dat het ene schooljaar de nadruk zal liggen op een pretpark en het andere jaar een meer educatief karakter zal hebben.Groep 8 gaat einde voorjaar drie dagen op schoolkamp. We willen door middel van een gezellig en actief schoolkamp de basisschoolperiode op bijzondere wijze afsluiten.Elk jaar kunnen diverse groepen op excursie gaan. Bekende excursies zijn: bezoek aan het Oortjespad

Viering van feestdagen


Wij vieren elk jaar diverse feesten, zoals Sinterklaas en Kerst. Maar ook het voorjaar en de kinderboekenweek kunnen aanleiding zijn voor een feestelijke viering. Daarnaast besteden wij aandacht aan feesten als het  st. Maarten, Suikerfeest, Offerfeest en het Divalifeest. Wij zijn een openbare school maar vinden het belangrijk dat de leerlingen de verschillende achtergronden mee krijgen van de feestdagen in de wereld.

Juffen en Meesters dag


De leerkrachten vieren hun verjaardag samen op één dag. We noemen dat de “juffen”- en meestersdag. Op deze dag worden allerlei activiteiten georganiseerd. In 2014 werd deze dag gecombineerd met koningsspelen. Er werd eerst ontbijten, gedanst en er was een vossenjacht georganiseerd. Tijdens de vossenjacht werden er diverse spelletjes uitgevoerd: eierenloop, voetbal, blikken gooien ect.

 

Eindfeest & Musical groep 8


Aan het eind van het schooljaar vindt bijna altijd een eindfeest plaats. Op deze dag worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Tevens besteden de leerkrachten aandacht aan een goede afsluiting van het jaar.

Daarnaast sluit groep 8 hun laatste basisschooljaar af met een musical. De laatste weken wordt hier door groep 8 flink op gestudeerd. Overdag wordt er opgetreden voor de leerlingen van Pantarijn. ’s Avonds is het tijd om wat de leerlingen 8 jaar hebben geleerd o.a. tijdens Tijd voor Talent te showen aan ouders en andere familieleden.

Ouder-Kind Maaltijden

Begin van het jaar wordt er de oudermaaltijd georganiseerd. De oudermaaltijd is voor iedereen een goede mogelijkheid om elkaar eens wat beter te leren kennen. Maak kennis met de andere ouders van de klas, of maak eens een praatje met de leerkracht van uw kind.

Sportdag/ Schoolvoetbal


Elk jaar organiseren wij voor de groepen 1 t/m 8 een sportdag. Wij bieden de kinderen diverse workshops aan van bepaalde sportverenigingen, zoals skaten, tennis, handbal, voetbal e.d.

Elk jaar doen zowel de meisjes als de jongens vanaf groep 5 mee met het schoolvoetbal. Diverse scholen voetballen tegen elkaar.