Samenwerking ZieZaZo


Sinds schooljaar 2014-2015 hebben we een samenwerking met kinderdagverblijf ZieZaZo. Het bleek dat onze en hun pedagogische visie zeer overeenkomen. En dat is mooi om dat te versterken. Activiteiten die o.a. worden georganiseerd zijn bij de nationale voorleesweken onze leerlingen te laten voorlezen bij de peuters van ZieZaZo. De samenwerking zal de komende jaren worden geïntensiveerd.

Samenwerking met Spelenderwijs


Sinds januari 2014  werkt Pantarijn actief samen met ‘Spelenderwijs’.

Een organisatie dat bestaat uit peuterspeelzalen, voorscholen en speelleergroepen voor peuters van twee tot vier jaar. De werkwijze van ‘Spelenderwijs’ en Pantarijn sluiten op elkaar aan, zo is ‘Spelenderwijs’ bijvoorbeeld ook een Vreedzame School.

Wij merken op dat er een aantal kinderen zijn die zonder voorschoolse educatie (peuterspeelzaal of kinderopvang) op school beginnen. Het is voor deze kinderen vaak lastiger om te wennen en soepel mee te draaien in de klas. Ook zien we dat deze kinderen vaak met minder kennis beginnen, dan kinderen die wel al op bijv. een peuterspeelzaal hebben gezeten.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u terecht bij juf Jessica, of bij ‘Spelenderwijs’ zelf.

Samenwerking met Abrona


Sinds begin januari 2014 werken wij samen met stichting Abrona. Elke  week  komen  er een aantal cliënten van het restaurant helpen met het onderhoud aan het schoolplein of helpen bij schoonmaakwerkzaamheden.. Deze samenwerking willen we verder uitbreiden. Er wordt gedacht aan klusjes in de school, het onderhouden van de moestuin, het doen van kopieerwerk.

We zijn erg trots op deze samenwerking, die goed past bij onze uitgangspunten vanuit de Vreedzame School. ‘We zijn allemaal anders en toch samen’ is een belangrijk gegeven wat we de kinderen mee willen geven.

Daarnaast zijn we erg dankbaar voor het werk wat Abrona voor ons verricht, wat ons weer ontlast in onze werkdruk!

De clienten van Abrona worden nu door 1  vrijwilliger begeleid. Maar we zijn op zoek naar meer vrijwilligers zodat de werkzaamheden uitgebreid kunnen worden.

We zijn op zoek naar mensen die ca 1,5 uur per week de clienten van Abrona wil begeleiden met de werkzaamheden.  In overleg kan het tijdstip worden besproken.. Wij zouden het een mooi gebaar vinden als het echt een samenwerking wordt tussen Pantarijn (ouders) en Abrona

Voor meer informatie kan je je richten tot Jessica.