Luizencontrole


Op OBS Pantarijn streven we ernaar hoofdluis tijdig op te sporen en adequaat te behandelen. Daarom hebben we een luizencoördinator, wordt er elk schooljaar voor elke klas één of twee luizenouders gezocht en hebben we een luizenprotocol. Binnen Pantarijn is Lenny de Heus luizencoördinator.

Controle In de eerste week na elke schoolvakantie vindt er op woensdag ochtend een luizencontrole plaats. De leerkrachten spreken met de betreffende luizenouder af wanneer diegene de klas komt controleren. Voor de Luizenouders gelden de volgende stappen:

  • Vraag één kind per ouder uit de klas (groep 1/2 worden gewoon in de klas gecontroleerd). Controleer ook de leerkracht.
  • De controles wordt uitgevoerd zonder handschoenen en bestrijdingsmiddelen.
  • Controleer de kinderen goed (over het hele hoofd, eventueel staarten en vlechtenmoeten uit ).
  • Vink op de lijst aan dat deze kinderen gecontroleerd zijn.
  • Mocht er levende luis bij een kind aangetroffen worden, wordt dit doorgegeven aan de directie.
  •  Het kind krijgt een brief mee naar huis met het verzoek maatregelen te treffen. Bij zichtbare neten wordt dit ook doorgegeven aan de leerkracht. Het kind hoeft dan niet direct opgehaald te worden, maar de ouders worden telefonisch ingelicht en het kind krijgt een brief mee met het verzoek om het kind zo snel mogelijk te wassen.
  • De leerkracht zorgt dat er in de klas een brief wordt verspreid met het luizennieuws, met de vraag of alle ouders de kinderen extra willen controleren.
  • De luizenouder geeft op de lijst aan dat dit kind luizen of neten heeft in verband met de nacontrole.
  • De luizenouder stopt de controlelijst weer in de algemene ‘luizenmap’ in de teamkamer.
  • Binnen twee weken regelt de luizenouder een nacontrole bij het desbetreffende kind.

Meer informatie over hoofdluis kunt u hier vinden.