Wanneer uw kind, om wat voor een reden dan ook, niet op school kan zijn, horen wij dat graag via sociaal schools of telefoontje. Wilt u in dat geval bellen tussen 8.00 en 8.20 uur.  S.v.p niet na half negen, want dan is iedereen met zijn taken bezig. Mocht u geen contact kunnen krijgen, wilt u dan uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat?

Op school houden wij een presentielijst bij. Wanneer wij niet weten waarom uw kind afwezig is, geven wij dit als ongeoorloofd verzuim door aan de leerplichtwetambtenaar van de Gemeente Utrecht. De school is dit verplicht. Wij vertrouwen er echter op, dat u ons even meldt als uw kind niet naar school kan komen.

Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is binnen de schooltijden niet toegestaan. Voor het toekennen van het extra verlof zal de schoolleiding zich aan de wettelijke regels dienen houden. Extra verlof moet minimaal zes weken van te voren bij de directeur van de school worden aangevraagd. U kunt een speciaal formulier bij de eigen groepsleerkracht of directeur halen. De afdeling leerplicht van de Gemeente Utrecht houdt toezicht op de verlofregeling.
In verband met het suiker- en offerfeest wordt er 1-malig hiervoor toestemming gevraagd middels een speciaal formulier.