NL doet

      

Op 22 maart deed Pantarijn samen met Abrona mee met NL doet!.

De opkomst van de klussendag op Pantarijn was groot ca 28 ouders, leerkrachten en clienten van Abrona. Het was een zeer succesvolle dag. Er zijn muren geschilderd, planten geplant, krijtborden geverfd, gepoetst en nog veel meer.

We willen alle ouders bedanken dat ze zijn komen helpen, de school is er enorm door opgeknapt!

Ouderavond #onderwijs2032

Beste ouders, leerlingen, leerkrachten,

Het ouderinitiatief(OI) Pantarijn organiseerde  in samenwerking met SPO, de Nationale Ouderavond ?‎onderwijs2032?.
De ouderavond maakte onderdeel uit van de ‘week van #onderwijs2032. Deze week staat in het teken van de maatschappelijke dialoog over de toekomst van het onderwijs: platform-onderwijs2032

Tijdens de ouderavond zijn ouders, leerlingen en docenten samen onder leiding van een professionele begeleider in gesprekgegaan  over de toekomst van het onderwijs. In co-creatie bedenken we samen input om het onderwijs toekomstbestendig te maken. We praten hierover in brede zin, maar proberen ook de vertaalslag naar de eigen scholen te maken. Aan het einde van de avond nemen we het resultaat van de co-creatie is er een videoboodschap opgenomen.. Deze uitgave is aangeboden aan de staatssecretaris Sander Dekker tijdens het Onderwijsfestival2032.

Zie over het resultaat ook de website van Onderwijs & Ouders 

NL doet


Het was weer een zeer geslaagde NL doet!

Er is een hoop gebeurd;wilgentunnels gevlochten; coniferen geplant; putten leeggehaald; geverfd en nog heel veel meer. Alle ouders bedankt voor jullie hulp! Het was een erg gezellige en vruchtbare dag!