Ouderinitiatief

Het ouderinitiatief is in 2013 opgericht en heeft tot doel om

  • de leeromgeving zo leuk en mooi  te maken, want in een fijne leeromgeving wordt beter geleerd.
  • ouders te stimuleren om hun kinderen aan te melden bij Pantarijn met als doel de leerlingenpopulatie uit te breiden en een betere afspiegeling van de samenlevening te krijgen.

Deze ouders zetten ondernemen o.a. de volgende activiteiten

  • het  onderhouden van de website, sociaal media
  • te flyeren, ouders persoonlijk aan te spreken om te kiezen voor Pantarijn,
  • persberichten te versturen,
  • klusochtenden te organiseren
  • subsidies en sponsoren te verwerven om extra activiteiten te kunnen ontplooien
  • en  diverse andere activiteiten ter bevordering  van bekendheid van Pantarijn en

Het ouderinitiatief werkt zeer nauw samen met het team van Pantarijn. Zij zorgen tenslotte voor het goede onderwijs.

Als u het leuk vindt om Pantarijn hierbij te helpen , dan bent u meer dan welkom om te helpen!

Het ouderinitiatief bestaat uit Evelyna (Lenneke, groep 4-5a), Sanela (Lina, groep 6-7a), Kim (Evy en Liz, groep 4-5a), Marianne (Liselot, groep 3 en Daan, groep 6-7b)

Graag willen wij ook andere ouders bij ons initiatief verwelkomen, dus heb je interesse, spreek gewoon 1 van ons even aan.

Waarom ouders voor Pantarijn kiezen is te lezen bij nieuwe ouders.