Luizenouders

Op OBS Pantarijn streven we ernaar hoofdluis tijdig op te sporen en adequaat te behandelen.  Elke eerste week na elke vakantie wordt elke groep gecontroleerd door 2 ouders uit elke de eigen groep. De coördinator van luizenouders is Anouk, (Sara, groep 4 & 5 a)

Het luizenprotocol is als volgt.

 • In de eerste week na elke schoolvakantie moet er een luizencontrole plaatsvinden.
 • De leerkrachten spreken met de betreffende luizenouder af wanneer diegene de klas komt controleren.
 •  Luizenouders hebben alleen een controlefunctie.
 • Plaats van de controle in/buiten/achterin de klas in overleg met leerkracht.
 • Een luizenouder blijft te allen tijden discreet, de resulaten van de controle worden alleen met leerkracht en Coördinator Hoofdluis gedeeld.
 • Bij controle van het haar extra aandacht geven aan de warmste plaatsen op het hoofd: Achter de oren, in de nek, in de paardenstaart en de pony.
 • Producent van luizenmiddel Prioderm heeft een instructie film voor luizenouders gemaakt.Bekijk de film.
 • De resultaten van de controle worden op een lijst geregistreerd.
 • Kinderen waar een hoofdluis of een vermoeden van hoofdluis wordt gecontateerd, worden nogmaals door Coördinator Hoofdluis gebracht.
 • In het geval van besmetting informeert de leerkracht de ouders van een besmet kind en bepaalt of het kind als dan niet moet worden opgehaald.
 • De  Coördinator Hoofdluis bepaalt in overleg met de luizenouders of er een nacontrole plaats moet vinden. De nacontrole wordt alleen gehouden in de groep(en) waar besmetting geconstateerd is en wordt 1 week later gehouden.
 • Ouders van medeleerlingen van de leerling met hoofdluis of een vermoeden worden door school schriftelijk ingelicht