Luizenouders

Luizenouders2017-07-31T06:26:09+00:00

Luizenouders

Op OBS Pantarijn streven we ernaar hoofdluis tijdig op te sporen en adequaat te behandelen. Daarom hebben we een luizencoördinator en wordt er elk schooljaar voor elke klas een luizenouder gezocht.

Het luizenprotocol is als volgt.

 • In de eerste week na elke schoolvakantie moet er een luizencontrole plaatsvinden.
 • De leerkrachten spreken met de betreffende luizenouder af wanneer diegene de klas komt controleren.
 •  Luizenouders hebben alleen een controlefunctie.
 • Plaats van de controle in/buiten/achterin de klas in overleg met leerkracht.
 • Een luizenouder blijft te allen tijden discreet, de resulaten van de controle worden alleen met leerkracht en Coördinator Hoofdluis gedeeld.
 • Bij controle van het haar extra aandacht geven aan de warmste plaatsen op het hoofd: Achter de oren, in de nek, in de paardenstaart en de pony.
 • Producent van luizenmiddel Prioderm heeft een instructie film voor luizenouders gemaakt.Bekijk de film.
 • De resultaten van de controle worden op een lijst geregistreerd.
 • Kinderen waar een hoofdluis of een vermoeden van hoofdluis wordt gecontateerd, worden nogmaals door Coördinator Hoofdluis gebracht.
 • In het geval van besmetting informeert de leerkracht de ouders van een besmet kind en bepaalt of het kind als dan niet moet worden opgehaald.
 • De  Coördinator Hoofdluis bepaalt in overleg met de luizenouders of er een nacontrole plaats moet vinden. De nacontrole wordt alleen gehouden in de groep(en) waar besmetting geconstateerd is en wordt 1 week later gehouden.
 • Ouders van medeleerlingen van de leerling met hoofdluis of een vermoeden worden door school schriftelijk ingelicht