Groepsouders

Een groepsouder is een ouder die op aanwijzing van de leerkracht ondersteuning biedt rond activiteiten in de groep. De groepsouder is het eerste aanspreekpunt van de leerkracht voor het organiseren en plannen van ouderhulp tijdens groepsactiviteiten.

 Je kan dan denken aan:  bijv. het regelen voor het vervoer van excursies, ouders bellen als er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een activiteit, kopieren van lesmateriaal, huiswerk nakijken, helpen bi het lezen.

Je hoeft niet alles zelf te doen; het gaat erom ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de klas- en schoolactiviteiten, zodat de kinderen hiervan optimaal kunnen profiteren.

Voor elke groep zoeken wij dus 1 of 2  ouders. Wilt u wat meer informatie over groepsouder, dan kunt u met de leerkracht van uw kind contact opnemen. Wilt u groepsouder worden, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.