Ouderbetrokkenheid

Ouders spelen een belangrijke rol bij ons op school. Vanaf de oprichting van OBS Pantarijn zijn de ouders altijd zeer actief betrokken geweest bij de school. De school kan niet zonder hulp van ouders.

De ouderparticipatie is o.a. georganiseerd door een activiteitencommissie, groepsouders, bibliotheekouders, luizenouders, Natuur- en Milieucommissie, fotografie ouders, ouder die de avond4daagse organiseert,  en het ouderinitiatief. Deze ouders zetten zich allemaal vrijwillig in en dat wordt zeer gewaardeerd.

Bij de start van ieder schooljaar wordt aan alle ouders gevraagd voor het ondersteunen van welke activiteiten wij hen kunnen inschakelen. De ouders die dit aangegeven hebben worden als eerste benaderd.

Mocht u zich nog niet opgegeven hebben, maar graag iets voor de school willen betekenen dan kan dat zowel bij de Activiteitencommissie, als bibliotheekouder of bij  het ouderinitiatief.

U kunt informatie over deze actieve ouders vinden onder de tabjes. En altijd vrijblijvend vragen stellen bij de ouders.