Praktische informatie

/Praktische informatie
Praktische informatie2017-07-26T11:13:52+00:00

Informatie aan de ouders/verzorgers over school

Ouders en verzorgers ontvangen allemaal een schoolgids en de jaarlijkse kalender. Tussentijdse veranderingen worden aan u bekend gemaakt door middel van nieuwsbrief  (verschijnt 1x per maand, door klassebord*, door affiches op deuren en ramen en via facebook en twitter.

Klasbord is een communicatieplatform gemaakt voor het onderwijs. Klasbord maakt de communicatie met het thuisfront èn leerlingen, leuk, makkelijk en veilig.

* Klasbord wordt  gebruikt om de betrokkenheid van ouders en leerlingen te vergroten. Met Klasbord kan de leerkracht samen met leerlingen een inkijkje in de groep geven . U krijgt van ons een code waarmee u connectie kunt maken met de groep.  De leerkracht van de groep ziet dan uw aanmelding en kan u dan toevoegen.

 

Informatie en overleg over uw kind

De kinderen van de groepen 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. De kinderen van groep 1 krijgen één keer een rapport aan het einde van het schooljaar. De rapporten worden aan de kinderen mee gegeven. In oktober/november en na elk rapport vindt er een 10-minutengesprek plaats. Het gaat er bij de rapporten om dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw kind op leergebied, maar ook hoe uw kind zich gedraagt en hoe het kind zich inzet om iets te leren.

Evaluatie tevredenheid enquête

Uit de uitkomst van de tevredenheid enquête voor ouders mogen wij concluderen dat ouders tevreden zijn met de school. Er wordt een gemiddeld score van 7,8 gegeven.

Opvallende positieve onderdelen uit de enquête zijn de bevindingen van ouders op:

–          Het pedagogisch klimaat

–          De vreedzame school

–          De leerkrachten

–          De directie

Uit de uitkomsten van de enquête afgenomen voor ouders stellen wij ons de volgende ontwikkeldoelen:

–          Het komen tot vaststaande gedragsregels.

–          Het komen tot een doorgaande lijn in het huiswerk .

–          Het komen tot een traktatie beleid.

–          Het regelmatig informeren van ouders over de zorgroute van de school en zo snel mogelijk betrekken bij individuele trajecten.

–          Het verder ontwikkelen van de ICT mogelijkheden.

–          Extra aandacht voor het gebruik en schoonhouden van het sanitair.

–          Visievorming op de manier waarop wij ons met de kinderen door de wijk willen begeven.

–          Mogelijkheden voor huiswerkbegeleiding na schooltijd onderzoeken.

Deze doelen zijn al voor een groot deel verwerkt in onze schoolgids en zal verder uitgewerkt en geimplementeeerd worden in schooljaar 2014-2015

Een overzicht van de resultaten (uitkomsten tussen 0 en 4):

Leerstof en toetsen 3,7
Begeleiding 3,6
Leer en hulpmiddelen 3,6
ICT 3,0
Zorg 3,4
Pedagogisch klimaat: sfeer 3,7
Pedagogisch klimaat: sociale omgang 3,8
Pedagogisch klimaat: veiligheid 3,6
Handelingsgericht werken 3,6
Interactie leerkracht – ouder 3,7
Interactie leerkracht – leerling 3,8
Directie 3,9
Huisvesting 3,5
Procedures 3,7
Informatievoorziening 3,8
Overlegstructuur 3,7
Ouderbetrokkenheid 3,7
Verwachtingen 3,7

Nogmaals bedankt voor het invullen.

Jessica Geldof