Informatie aan de ouders/verzorgers over school

Ouders en verzorgers ontvangen allemaal een schoolgids en de jaarlijkse kalender. Tussentijdse veranderingen worden aan u bekend gemaakt door middel van Social School app,  door affiches op deuren en ramen en via facebook en twitter.

Social School is een communicatieplatform gemaakt voor het onderwijs. Social School app maakt de communicatie met het thuisfront èn leerlingen, leuk, makkelijk en veilig.

*  Social School wordt  gebruikt om de betrokkenheid van ouders en leerlingen te vergroten. Met Social School kan de leerkracht samen met leerlingen een inkijkje in de groep geven . U krijgt van ons een code waarmee u connectie kunt maken met de groep.  De leerkracht van de groep ziet dan uw aanmelding en kan u dan toevoegen.

Informatie en overleg over uw kind

De kinderen van de groepen 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. De kinderen van groep 1 krijgen één keer een rapport aan het einde van het schooljaar. De rapporten worden aan de kinderen mee gegeven. In oktober/november en na elk rapport vindt er een 10-minutengesprek plaats. Het gaat er bij de rapporten om dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw kind op leergebied, maar ook hoe uw kind zich gedraagt en hoe het kind zich inzet om iets te leren.