De Vreedzame school

Op OBS Pantarijn maken we gebruiken van De Vreedzame School (DVS) als methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het fijne van deze methode is dat heel erg wordt gedacht aan de rol van de leerlingen in de school. Ze krijgen hierbij veel verantwoordelijkheid, iets wat erg goed past bij de visie van onze school. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het feit dat kinderen uit groep 7 en 8 kunnen solliciteren naar de functie van ‘mediator’. Dit houdt in dat zij binnen de school een taak krijgen waarbij ze kunnen helpen bij het oplossen van conflicten. De leerlingen krijgen hier vooraf een aantal lessen over, zodat zij leerlingen met een conflict op een juiste manier kunnen begeleiden. Na deze lessen behalen de leerlingen hun mediator-diploma.

Vanaf groep 1 wordt dezelfde ‘taal’ gesproken door alle leerlingen, dit is erg prettig en zorgt voor een doorlopende lijn en een fijn pedagogisch klimaat binnen de school. De lessen hebben vaak dezelfde les-opbouw. Er wordt begonnen met een leuke binnenkomer, waarna vervolgens een specifiek onderwerp centraal staat, om uiteindelijk af te sluiten met een korte spelvorm. De lessen komen wekelijks aan bod en bouwen voort op wat er in de voorafgaande jaren al geleerd is. Dit wordt gedaan door ieder jaar 6 thema’s aan bod te laten komen.

Thema 1: We horen bij elkaar

Het doel van dit thema is om elkaar beter te leren kennen. Dit thema wijkt iets af van de overige 5 thema’s. Dit komt doordat dit thema slechts 2 weken duurt, waarbij iedere dag een DVS-les wordt gegeven. Hierdoor wordt de groepsvorming versterkt.  We praten over welke sfeer wenselijk is in de groep, maken een takenlijst zodat we samen voor een fijne klas en school kunnen zorgen en leren goed samen te werken. Opstekers (complimenten) spelen hier een grote rol bij.

Thema 2: We lossen conflicten zelf op

Vanaf thema 2 duurt ieder blok zo’n 4 a 5 weken. Het doel van thema 2 is om te leren op een positieve manier om te gaan met elkaar. Conflicten horen bij het leven, het is belangrijk te leren op een juiste manier hiermee om te gaan. Er wordt hierbij aandacht besteed aan win-win oplossingen, de verschillende kleuren petten (rood, blauw en geel) en hoe je kan omgaan met kritiek. De mediatoren kunnen vanaf dit blok de kinderen goed begeleiden bij conflicten.

Thema 3: We hebben oor voor elkaar

Dit thema gaat voornamelijk over communicatieve vaardigheden. Luisteren naar elkaar, je verplaatsen in een ander en vragen stellen aan elkaar komen allemaal voor in dit blok. Dit blok is erg belangrijk omdat een slechte communicatie kan zorgen voor conflicten of conflicten kan verergeren. Ook wordt de aandacht gelegd op misverstanden en hoe hiermee kan worden om gegaan. In groep 8 wordt in dit thema ook ingegaan op hoe je op een juiste manier kan communiceren via sociale media.

Thema 4: We hebben hart voor elkaar

In dit thema leren kinderen van alles over gevoelens: hoe herken je ze en hoe ga je hiermee om? Hoe ga je om met boosheid? Hoe voelt buitensluiten? Hoe kan je gevoelens over brengen naar anderen? Zijn gevoelens makkelijk te herkennen? En hoe kan je iemand helpen die zich niet zo prettig voelt? Allerlei vraagstukken die belangrijk zijn voor een fijn klassenklimaat.

Thema 5: We dragen allemaal een steentje bij

Het doel van dit thema is om kinderen zich betrokken te laten voelen bij hun groep en de school. Ze kunnen meedenken over lessen en worden daardoor meer eigenaar van hun leren. Ze leren wat het verschil is tussen het enkel uitvoeren van een opdracht en het zelf bedenken van activiteiten.

Thema 6: We zijn allemaal anders

In dit thema gaan de leerlingen op zoek naar verschillen en overeenkomsten tussen elkaar, families, de school en de wereld. Ze leren dat er veel verschillen zijn, maar komen ook tot de ontdekking dat er meer overeenkomsten zijn dan ze wellicht vooraf hadden gedacht. Ze leren elkaar te interviewen om zo nog meer over elkaar te weten te komen.

Ook wordt geprobeerd De Vreedzame Schoollessen te verweven in andere schoolvakken. Daarnaast wordt elk thema leuk afgesloten door één of twee groepen uit de school, dit wordt gedaan door middel van liedjes, toneelspel of een andere creatieve insteek. Op deze manier wordt er ook schoolbreed aandacht besteed aan wat er in de voorgaande weken geleerd is!

Leerlingenmediatie

Diversiteit