Een hecht team voor goed onderwijs

Wij hebben in totaal 13 gedreven leerkrachten die iedere dag met een fikse dosis idealisme voor de groep staan. Iedere dag leggen we de lat hoog voor onszelf en de leerlingen.

Net als onze leerlingen is een team nooit klaar met leren. Daardoor proberen we met een hecht team ons onderwijs kritisch te bekijken en aan te passen waar nodig. Onderwijs verandert continu. Om te zorgen dat we de peilers onder onderwijs kunnen blijven ontwikkelen hebben we een aantal specialisten in dienst die, naast hun werk voor de klas, op een specifiek vakgebied de andere leerkrachten ondersteunen.

Helena is onze lees-specialist; zij houdt zich bezig met alle aspecten van lezen zoals de schoolbibliotheek, boekpromotie en de Kinderboekenweek.

Aly is onze Jonge Kind specialist; omdat in de vroege jaren kinderen heel veel vaardigheden leren vinden wij het belangrijk dat een iemand hierin gespecialiseerd is.

Kirsten is onze vreedzame school specialist; zij houdt zich bezig met het levend houden van de Vreedzame school op Pantarijn.

Christien is onze coördinator voor het hoogbegaafdenonderwijs.

Naast hun groepstaken hebben leerkrachten ook schooltaken. Hierbij kunt u denken aan het voorbereiden van feesten, schoolreisjes e.d., maar ook het meewerken/denken in Oudercommissie, Medezeggenschapsraad en Ouderinitiatief

Interne begeleidsters

Toos en Helena zijn onze interne begeleidsters.