Een zeer gemotiveerd  team voor goed onderwijs

Wij hebben in totaal 10 gedreven leerkrachten die iedere dag met een fikse dosis idealisme voor de groep staan. Iedere dag leggen we de lat hoog voor onszelf en de leerlingen.

Naast hun groepstaken hebben leerkrachten ook schooltaken. Hierbij kunt u denken aan het voorbereiden van feesten, schoolreisjes e.d., maar ook het meewerken/denken in Oudercommissie, Medezeggenschapsraad en Ouderinitiatief

Net als onze leerlingen is een team nooit klaar met leren. Daardoor proberen we met een gemotiveerd team ons onderwijs kritisch te bekijken en aan te passen waar nodig. Onderwijs verandert continu.

Om te zorgen dat we de peilers onder onderwijs kunnen blijven ontwikkelen hebben we een aantal specialisten in dienst die, naast hun werk voor de groep, op een specifiek vakgebied de andere leerkrachten ondersteunen.

Annika is schoolopleider en leescoordinator

Kirsten is specialist  De  Vreedzame school

Esther is onze onderbouwcoördinator en specialist Jonge Kind

Monique  is gedragsspecialist  en boven en HBcoördinator

Stacey  is intern begeleider.

Thijs  is bovenschools gedragsspecialist

Rens is vakleerkracht gymnastiek

Voor het HB onderwijs hebben wij nog collega’s op de vakken: schaken, Spaans, muziek en techniek

Binnen de school zijn er nog andere collega’s :

David  conciërge

Liane  is administratieve medewerker