Een zeer gemotiveerd  team voor goed onderwijs

Wij hebben in totaal 10 gedreven leerkrachten die iedere dag met een fikse dosis idealisme voor de groep staan. Iedere dag leggen we de lat hoog voor onszelf en de leerlingen.

Naast hun groepstaken hebben leerkrachten ook schooltaken. Hierbij kunt u denken aan het voorbereiden van feesten, schoolreisjes e.d., maar ook het meewerken/denken in Oudercommissie, Medezeggenschapsraad en Ouderinitiatief

Net als onze leerlingen is een team nooit klaar met leren. Daardoor proberen we met een gemotiveerd team ons onderwijs kritisch te bekijken en aan te passen waar nodig. Onderwijs verandert continu.

Om te zorgen dat we de peilers onder onderwijs kunnen blijven ontwikkelen hebben we een aantal specialisten in dienst die, naast hun werk voor de groep, op een specifiek vakgebied de andere leerkrachten ondersteunen.

 ( vacature) is onze lees-specialist; zij houdt zich bezig met alle aspecten van lezen voornamelijk op ontwikkelen van lezen maar ook met  de schoolbibliotheek, boekpromotie en de Kinderboekenweek.

Annika is onze schoolopleider

Kirsten is onze vreedzame school specialist; zij houdt zich bezig met het levend houden van de Vreedzame school op Pantarijn.

Esther is onze onderbouw coördinator

Monique  is onze coördinator voor het hoogbegaafdenonderwijs.

Stacey is  onze interne begeleidster.

Petronelle  is onze onderwijsassistent en muziekdocent

Rens is onze docent lichamelijke oefening

Voor het HB onderwijs hebben wij nog collega’s op de vakken: schaken, Spaans, muziek en techniek

Binnen de school zijn er nog andere collega’s :

David  onze conciërge

Liane  is onze administratieve medewerkster