Team

Team 2017-09-22T13:10:51+00:00

Mag ik mijzelf even voorstellen?

Mijn naam is Jessica Geldof en vanaf augustus 2013 mag ik mijzelf met trots de directeur van de Obs Pantarijn noemen.
De afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt op de Obs Overvecht. Daar ben ik 5 jaar locatieleider geweest van diverse locaties.  Ik ben moeder van twee kinderen van 10 en 8 jaar oud. Ik woon in Utrecht, Lombok.

Ik werk alle dagen, behalve de woensdag.

Groeten, Jessica Geldof

Een hecht team voor goed onderwijs

Wij hebben in totaal 18 gedreven leerkrachten die iedere dag met een fikse dosis idealisme voor de groep staan. Iedere dag leggen we de lat hoog voor onszelf en de leerlingen.

Net als onze leerlingen is een team nooit klaar met leren. Daardoor proberen we met een hecht team ons onderwijs kritisch te bekijken en aan te passen waar nodig. Onderwijs verandert continu. Om te zorgen dat we de peilers onder onderwijs kunnen blijven ontwikkelen hebben we een aantal specialisten in dienst die, naast hun werk voor de klas, op een specifiek vakgebied de andere leerkrachten ondersteunen.

Juf Rolieke is onze lees-specialist; zij houdt zich bezig met alle aspecten van lezen zoals de schoolbibliotheek, boekpromotie en de Kinderboekenweek.

Juf Fabienne is onze schoolopleider; andere leerkrachten die net gestart zijn of nieuw zijn op school worden door haar begeleid zodat ze snel mee kunnen gaan in het onderwijs dat we bieden.

Juf Aly is onze Jonge Kind specialist; omdat in de vroege jaren kinderen heel veel vaardigheden leren vinden wij het belangrijk dat een iemand hierin gespecialiseerd is.

Meester Sanne is tweede aanspreekpunt op school. Als Jessica afwezig is, kan hij je verder helpen.

Juf Yaelle is onze vreedzame school specialist; zij houdt zich bezig met het levend houden van de Vreedzame school op Pantarijn.

Juf Christien is onze coördinator voor het hoogbegaafdenonderwijs.

Naast hun groepstaken hebben leerkrachten ook schooltaken. Hierbij kunt u denken aan het voorbereiden van feesten, schoolreisjes e.d., maar ook het meewerken/denken in Ouderraad en Medezeggenschapsraad.

Interne begeleidster

Juf Mirte werkt is onze intern begeleidster. Juf Mirte is afgestudeerd orthopedagoog en coördineert de leerlingzorg. Zij wordt daarin ondersteund door juf Toos.