Team

Team2018-11-14T11:49:01+00:00

Mag ik mijzelf even voorstellen?

Ik ben Titia Verbeek en sinds augustus de nieuwe directeur. Ik ben 60 jaar en moeder van 2 volwassen zoons. Op mijn 40e ben ik in het onderwijs gaan werken. Op diverse scholen heb ik gewerkt als directeur en daarvoor in alle groepen les gegeven, daarnaast ook nog diverse opleidingen gevolgd. Ik vind het belangrijk en leuk  om samen met het team, kinderen en ouders vorm te geven aan eigentijds onderwijs op Pantarijn. Ik voel mij erg thuis op Pantarijn met dit team en kinderen omdat het kind centraal staat.

Vertrouwen, verantwoordelijkheid en samenwerken zijn ook kernwoorden die bij mij passen.

Samen toewerken naar modern onderwijs in een prachtig nieuw schoolgebouw, hopelijk in 2020-2021. Aan het definitieve ontwerp wordt gewerkt.

Een hecht team voor goed onderwijs

Wij hebben in totaal 13 gedreven leerkrachten die iedere dag met een fikse dosis idealisme voor de groep staan. Iedere dag leggen we de lat hoog voor onszelf en de leerlingen.

Net als onze leerlingen is een team nooit klaar met leren. Daardoor proberen we met een hecht team ons onderwijs kritisch te bekijken en aan te passen waar nodig. Onderwijs verandert continu. Om te zorgen dat we de peilers onder onderwijs kunnen blijven ontwikkelen hebben we een aantal specialisten in dienst die, naast hun werk voor de klas, op een specifiek vakgebied de andere leerkrachten ondersteunen.

Juf Helena is onze lees-specialist; zij houdt zich bezig met alle aspecten van lezen zoals de schoolbibliotheek, boekpromotie en de Kinderboekenweek.

Juf Aly is onze Jonge Kind specialist; omdat in de vroege jaren kinderen heel veel vaardigheden leren vinden wij het belangrijk dat een iemand hierin gespecialiseerd is.

Juf Kirsten is onze vreedzame school specialist; zij houdt zich bezig met het levend houden van de Vreedzame school op Pantarijn.

Juf Christien is onze coördinator voor het hoogbegaafdenonderwijs.

Naast hun groepstaken hebben leerkrachten ook schooltaken. Hierbij kunt u denken aan het voorbereiden van feesten, schoolreisjes e.d., maar ook het meewerken/denken in Oudercommissie, Medezeggenschapsraad en Ouderinitiatief

Interne begeleidsters

Juf Toos  en Juf Helena zijn onze interne begeleidsters.