Het schooljaar 2018-2019

Onze school werkt planmatig aan de ontwikkeling van het onderwijs. Dat is een cyclisch proces: we stellen doelen, werken aan verbetering, gaan na of verbeteringen ook leiden tot meer resultaat, borgen zaken die goed lopen en stellen nieuwe doelen. Het jaarplan wordt in januari en juni geëvalueerd en bijgesteld, volgens de pdca cyclus binnen het Kwaliteitsbeleid, van ons bestuur SPOU.

Op onze school is de laatste jaren veel veranderd. Nu onze school in rustiger vaarwater is gekomen en stabiel is kunnen we ons concentreren op ontwikkeling en innovatie van onderwijs. Op deze manier kunnen we origineel onderwijs geven dat start bij de nieuwsgierigheid van de kinderen.

Naast het onwikkelen van je persoonlijkheid als kind vinden we leeropbrengsten net zo belangrijk. We gaan dit jaar verder met het optimaliseren en borgen van de basisvakken rekenen, spelling en begrijpend lezen. Op alle vlakken geldt dat we de lat hoog willen leggen. Met de ervaring van onze leerkrachten van de hoogbegaafdengroepen kunnen we hoogstaand onderwijs geven op zowel de alpha als de beta vakken.

Kortom: ons onderwijs richt zich enerzijds op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van onze leerlingen en anderzijds op hoge leerresultaten. Deze opbrengsten krijgen we door de vakken die nou eenmaal ‘moeten’,  goed uit te diepen, achterstanden weg te werken en op niveau instructie te geven. We gebruiken toetsdata puur alleen om richting te geven aan ons onderwijs zodat we ons onderwijs nog meer op maat kunnen maken per kind. We bekijken niet alleen de moet-vakken maar ons hele onderwijs permanent met een kritische bril en schaven dit vaak bij zodat we eigentijds onderwijs kunnen geven.

Daarnaast is er een kader dat  wij zien als het ruggengraat van ons onderwijs. Tegen die 3 vaardigheden houden we alles aan. Je kunt ze zien als de randvoorwaarden om onze missie te optimaliseren. We hebben het over vertrouwen, verantwoordelijkheid en samenwerken.

Samenwerken met elkaar, de ouders en de omgeving. Daar investeren wij hard in.

Als je  goed kunt samenwerken dan leer je om mee te denken met klasgenoten. Om rekening te houden met een kleuter die net op school is of help je een kind uit groep 6 die hulp nodig heeft bij spelling. Je kunt ook meevoelen met iemand die verdrietig is of juist blij.  Samen is beter dan alleen.

Het geven en nemen van verantwoordelijkheid staat bij ons op school hoog in het vaandel. Je voelt dan dat de taak die je doet, de mensen en de spullen om je heen belangrijk zijn. Het geeft je vertrouwen in jezelf en wat je kunt.

Vertrouwen vormt een belangrijke pijler in de school. Als je iets doet omdat je dat zelf graag wilt, dan vertrouwen andere mensen erop dat het goed komt. Als jij ook gelooft dat anderen dat kunnen, dan zit het helemaal snor.