Gym voor de groepen 1 t/m 8 is  op de dinsdag en vrijdag. Deze lessen worden verzorgd door onze vakdocent Rens van Gelder.

Als school doen we met diverse schooltornooien  mee zoals schoolvoetbal, hockey en hebben we onze eigen sportdag met diverse workshops