Door de verhuizing naar een tijdelijk gebouw hebben we helaas ons groene schoolplein moeten verlaten. Maar gelukkig krijgen we straks bij ons nieuwe schoolplein een mooi groen schoolplein. En in de tussen tijd zullen we gebruik maken van de moestuin van Kasteeltuin Nijvelt en meterbakken.

De groene Utrechter


Pantarijn “de honderden groene Utrechters van morgen!”

Er is een probleem aan het ontstaan in Nederland! Kinderen denken dat ze naar het bos moeten om in contact te komen met de natuur. Bewoners van de  nieuwbouwwijken leggen tuintjes aan met natuursteen en grint. Met een beetje geluk komt er nog een plantenbak met een boom of een conifeer in  te staan. De omheiningen zijn van geïmpregneerd hout. Met andere woorden:Nederland ‘versteent’.

Wij vinden dat dit anders kan!
Bij ons schoolplein maken we een groot verschil. Groene verstopplekjes,
wilgenhutjes, bessen kunnen schieten van de rozenstruiken, voetballen
tussen het groen, spelen met de houtsnippers, schommelen met uitzicht op de bloemen, spelen met zand en water.

Niet alleen de leerlingen maar ook dieren en planten profiteren nu van
ons  groene schoolplein. Er is niets zo fijn om een bewoond vogelhuisje te  ontdekken. Vlinders te zien fladderen. Genoeg tijd voor groene en
natuurvriendelijke educatie want de lessen gaan verder op het
schoolplein bij een heus amfitheater. En dan nog al die eetbare planten? Onze leerlingen leren nog hoe spruitjes groeien, hoe rabarber smaakt en hoe  de  kauwen de peren uit de bomen pikken.

In de school het groene voorbeeld: Afval scheiden; batterijen, papier,
groen afval in een aparte bak. Groene projectweken met lessen vol
natuur,  zaaien en planten. Knutselen en recyclen van afvalmaterialen. Voor de bewuste, groene en duurzame volwassenen in de toekomst.

In school leren wij met De Vreedzame School verantwoordelijk zijn voor
elkaar en onze omgeving, dat doen wij met een groen hart en zorg voor
duurzaamheid.

Wij zijn niet één groene Utrechter, wij zijn de honderden groene
Utrechters van morgen!

Vindt u ook dat Pantarijn de titel van de Groenste Utrechter verdient, stem dan op www.degroeneutrechter.nl

Eindfeest/ Opening van het groene schoolplein


Een droom is uitgekomen, het groene schoolplein is zo goed als af. Zover af dat het een feestje waard was. Op de laatste schooldag werd dit dan ook gevierd.

De middag werd omlijst door optreden van verschillende clowns en onze eigen leerlingen.

  

De sponsors werden bedankt door juf Marian. Die de droom  van meester Peter een groen schoolplein deelde.

  

De burgemeester mocht samen met twee kleuters Rowan en Dirkje de officiele opening uitvoeren nadat eerst de burgemeester de leerlingen en belangstellende had toegesproken met de worden: “Jullie zijn bevoorrechte leerlingen met zo’n mooi groen schoolplein” “Spelen en leren in de natuur is belangrijk voor de ontwikkeling” .

In de zomer zijn enkele ouders actief met de verzorging van onze moestuin. Hulp is altijd welkom!

                     

Sponsors van het Pantaplein

 

Het Pantaplein is een samenwerking met 

Sponsors van Pantaplein zijn:

             

      

 

Eindfeest

Donderdag 18 juli hebben we het eindfeest. Naast leuke activiteiten zal op deze dag ook het Groene Schoolplein officieel geopend worden. Officieel wordt het zeker, want…. de burgemeester zal ook aanwezig zijn!

Om 13.30 bent u van harte welkom om de opening bij te wonen.

Na de opening zal er een kleine Tijd voor Talent-show gehouden worden met optredens van de kinderen. En daarna om 14.45……VAKANTIE

Up date mei van het “groene”schoolplein: Pantaplein


Zoals u wel gemerkt heeft wordt er sinds enkele weken aan het schoolplein gewerkt. De uitvoering van het schoolplein wordt gedaan door studenten van het MBO Wellantcollege te Houten. Dit betekent dat het in fases gaat. De studenten zijn donderdag en soms ook op vrijdag aan het werk, onder begeleiding van Henk Kruijt, docent. Werk in uitvoering brengt altijd wat improvisatie met zich mee, maar we zijn blij om te zien dat de kinderen enthousiast zijn over de wilgentunnel, het bamboe bos en het hek rondom het voetbalveld. Hoe komt het schoolplein er uit te zien?

Op dit moment wordt er gewerkt aan: * een soort amfitheater waar de kinderen lekker op kunnen zitten en les kunnen krijgen, * de fietsenrekken zijn verplaats om ruimte te maken voor de bomen en een pergola en moestuinbakken * op de “Romeinse weg” wordt het duikelrek geplaatst, een trampoline brug en boomstammen * er komen wilgenhutjes * langs de hekken bij de moestuin en het fietsenrek komen fruitbomen en knotwilgen. * rondom het amfitheater komt lavendel, vlinderstruiken en klimplanten.

De planning is dat het merendeel eind juni af is. Het schoolplein staat niet op zichzelf, het team vindt het belangrijk dat de leerlingen ook natuur- en milieueducatie krijgen. Op dit moment wordt er door juf Marian en Katinka (moeder van Rowan, groep1&2) gewerkt aan het curriculum voor natuur & milieueducatie voor schooljaar 2013-2014. In de laatste maanden wordt al op verschillende manieren aandacht besteed aan natuur & milieu. In diverse groepen zijn proefjes gedaan met het kweken van bonen ,worden kikkervisjes geobserveerd, zijn er eetbare planten geplaatst, is er een gastles geweest over water in groep 4, wordt er geknutseld met restmateriaal.

Zodra het nieuwe schoolplein gereed is zullen de leerlingen hier ook aan gaan werken. Gedacht kan worden aan onkruid weghalen, snoeien, zaaien, kweken, water geven. Natuur & milieu laten we ook terug komen in Tijd voor Talent en de schoolbibliotheek. Er zijn boeken aangeschaft voor de boekencanon , waar de verhalen gaan over natuur, milieu of duurzaamheid.

 

De groen commissie

De uitvoering van het Pantaplein; het groene schoolplein

Op donderdag 26 april was het dan echt zover. Nadat op 21 september 2012 het startschot is gegeven voor het groene schoolplein, werd het nu echt werkelijkheid.

De donderdag ervoor waren de studenten van het Wellantcollege het plein komen inspecteren en komen opmeten. En op donderdag 26 april gingen de handen dan ook echt uit de mouwen.

         

 

Eind van de dag was er al een mooi resultaat te zien. Een wilgentunnel, een soort bamboe bos en de wilgenafscheiding bij het voetbalveld.

                 

Het eerste dier was die ochtend al gesignaleerd, een vleermuis.

De komende weken zal er vooral op donderdag en/of vrijdag aan het schoolplein worden gewerkt, dus kom gerust kijken.

Het merendeel van het plein wordt uitgevoerd door de studenten maar er zijn enkele werkzaamheden waarvoor we ouders vragen om te helpen: zoals het maken van de moestuinbakken en evt. planten van bomen. We denken dit te doen op een zaterdagochtend.

Daarnaast willen we ook een commissie groen oprichten die helpen bij het onderhoud van het schoolplein en de leerlingen willen begeleiden. U snapt hoe meer handen hoe minder werk. En het zal niet veel uren in beslag nemen. Enkele uurtjes in een kwartaal.

Als u wilt helpen kan u dat kenbaar maken bij juf Marian (groep 6) of Evelyna (moeder dirkje groep 1). Wij hopen dat er meerdere ouders zijn die ons willen helpen.

 


Kinderraad

Kick off van het groene schoolplein

D66 interesse in het groene schoolplein

Prijsuitreiking de groenste school