Woordenschatonderwijs


In onze laatste studiedag stond het woordenschatonderwijs centraal. ‘Woordenschat’ is het onderdeel bij taal waarin kinderen woordvormen en woordbetekenissen worden aangeleerd. Een uitgebreide woordenschat is een belangrijke basis voor schoolsucces: nieuwe kennis kan gekoppeld worden aan al bestaande kennis. Niet alleen bij Nederlands, maar bij alle vakken op school zoals aardrijkskunde, Vreedzame School en rekenen.

Om kinderen te helpen hun woordenschat te vergroten kun je bijvoorbeeld bij het woord ‘envelop’ meteen ‘adres’ en ‘postzegel’ meenemen. Dit noemen we dan een

woordcluster. Bij een woordcluster gaat het om twee, drie of vier woorden, die iets met elkaar te maken hebben. Door de woorden op deze manier bij elkaar aan te leren, kunnen de kinderen de woorden makkelijker onthouden.

Misschien heeft u ze al in de klas zien hangen, de diverse ‘woordclusters’,

Woordenschat oefenen

Niet alleen begrijpend lezen is belangrijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij, maar ook een goede woordenschat is hierbij van groot belang.

In groep 4 t/m 8 gebruiken we voor begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip XL.

Hierbij behandelen we een actueel onderwerp, waarbij strategieën worden aangeleerd en toegepast om tot goed begrijpend lezen te komen. Naast de lessen in de klas kunnen de leerlingen individueel hun woordenschat oefenen op de computer. Het zou fijn zijn als u dit thuis kunt ondersteunen. De website hiervoor is: www.nieuwsbegripxl.nl.

Bij receptie logt uw kind in met een inlognaam en wachtwoord die ze van de leerkracht hebben gekregen, of deze nog krijgen. Wanneer uw kind ingelogd is klikt het op start. Er verschijnt een keuzemenu, waar u woordenschat ziet staan. Daar kan uw kind zijn/haar woordenschat oefenen met oefeningen over een actueel onderwerp. Bedankt voor uw hulp!