Station Kinderzwerfboeken


Wij  hebben op school een Kinderzwerfboek-station, een ruilkast vol met kinderzwerfboeken (rechts van het mededelingenbord in de hal). Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Het idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Daarna laten ze het boek weer zwerven bijvoorbeeld in Kinderzwerfboek-stations, wachtruimtes, buurthuizen, etc. Voor meer informatie: www.kinderzwerfboek.nl.
Graag willen wij nog meer kinderzwerfboeken voor ons station. Daarom roepen wij iedereen op eigen kinderboeken uit zwerven te sturen.

 Je mag de boeken inleveren bij juf Rolieke of bij de biebmoeders. Veel leesplezier!

Stichting lezen is gezond

Pantarijn kreeg enige tijd geleden informatie over de stichting Lezen is gezond. Dit is een stichting die stimuleert en bevordert het lezen, met name onder kinderen. Zij richten zich in het bijzonder op kinderen met leesproblemen, en om zo ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van laaggeletterdheid.

Omdat dit past binnen onze visie van leesonderwijs op Pantarijn willen we u deze informatie niet onthouden. Er is nu een nieuw kinderboek beschikbaar op www.gratiskinderboek.nl, speciaal voor kinderen met dyslexie. Het is gratis te downloaden. Het boek heet ‘Kleine Joe’ en is geschreven door Arco Struik, voor de leeftijd 10 t/m 12 jaar.Het AVI-niveau is E3-M4. Het gehanteerde lettertype is Dyslexie, dat speciaal ontworpen is voor dyslectici.

De site is een onderdeel van de Stichting Lezen is Gezond en wordt aanbevolen door het Steunpunt Dyslexie van het Steunpunt Passend Onderwijs, door het Expertise Centrum Nederlands en door de Nederlandse en de Belgische Dyslexie Vereniging.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe boeken en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan via www.facebook.com/gratiskinderboek dan wordt u automatisch (als eerste) geïnformeerd.