Begrijpend Lezen


Pantarijn besteed veel aandacht aan begrijpend lezen. Maar begrijpend lezen hoeft niet alleen op school te gebeuren, ook thuis kunt u daar mee oefenen. U leest vast wel eens aan uw jongere kind een prentenboek voor?

Voor dat u gaat lezen kunt u gezellig met elkaar gaan praten over de plaatjes in het boek en de titel van het verhaal. Vraag na het voorlezen maar eens na over wie het verhaal eigenlijk ging of wat was nou precies het probleem en hoe is het opgelost? Ook kunt u lastige woorden uit de tekst halen en navragen of uw kind hier eigenlijk wel de betekenis van weet.

Wanneer uw kind zelf gaat lezen kunt u dit blijven doen. Vraag waar het boek over gaat, wie zijn de hoofdpersonen en heeft hij of zij misschien zelf zoiets meegemaakt wat er in het verhaal beleefd wordt? Staan er moeilijke woorden in waarvan uw kind de betekenis niet weet? Ook kunt u dit doen bij krantenberichten of bij artikelen in tijdschriften. U oefent dan niet alleen het begrijpend lezen, maar ook de woordenschat wordt daarbij gestimuleerd. Wij hopen dat u iets aan deze tips heeft. Veel (voor)leesplezier