Huiswerk

In de middenbouw wordt een begin gemaakt met het meegeven van huiswerk. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen de woorden van de week mee naar huis. Dit zijn woorden die in het dictee voorkomen en thuis dus geoefend kunnen worden.

In de bovenbouw krijgt uw kind meer huiswerk. Het doel hiervan is om de overstap van het basisonderwijs naar het vervolgonderwijs wat gemakkelijker te maken. U kunt uw kind het beste helpen door belangstelling te tonen voor het huiswerk en uw kind een rustig plekje in huis te geven, om het huiswerk te maken of te leren. Het geven van huiswerk wordt langzaam opgebouwd.

In groep 6 wordt gestart met het leren van topografie. Daarnaast krijgen de kinderen hun eerste “repetities” wereldoriëntatie. Na het leren mogen ze tijdens de repetitie het boek of de samenvatting gebruiken. Dat noemen we een “open boek repetitie”.

In groep 7 komt daar Engels bij. In deze groep mogen ze geen gebruik meer maken van een boek of samenvatting tijdens de repetitie. Ook zal er taal- en rekenwerk thuis gemaakt en/of geleerd worden. De kinderen moeten een agenda hebben.

In groep 8 wordt de hoeveelheid huiswerk opgevoerd. Naast de hierboven genoemde huiswerk onderdelen, krijgen de kinderen ook elke dag met taal- en rekenwerk te maken.

Een paar keer per jaar maken de kinderen thuis een werkstuk. Spreekbeurten worden ook thuis voorbereid, evenals de boekbesprekingen.