Digiborden en Chromebooks

Het digitale tijdperk zorgt voor snelle verandering van het computer ondersteunend onderwijs. Elke groep heeft een digitaal schoolbord.

Vanaf groep 3 heeft elke leerling een eigen crhomebook. De chromebooks ondersteunen het onderwijsproces.

Het biedt kinderen de mogelijkheid via internet allerlei opdrachten uit te voeren, werkstukken te maken.

Bovendien ondersteunt het kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstof.