Digiborden en Computers

Het digitale tijdperk zorgt voor snelle verandering van het computer ondersteunend onderwijs. Er wordt in onze school geen gebruik meer gemaakt van het traditionele schoolbord. Elke groep (vanaf groep 3) heeft een digitaal schoolbord. In de naaste toekomst kijken we ook hoe we dit kunnen vormgeven in de kleutergroepen.

Daarnaast bevindt zich in elk lokaal nog twee computer. De computers ondersteunen het onderwijsproces. Het biedt kinderen de mogelijkheid via internet allerlei opdrachten uit te voeren, werkstukken te maken. Bovendien ondersteunt het kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstof.