verantwoordelijk zijn, vertrouwen geven, meedoen in een groep


Verantwoordelijk zijn is prachtig en leuk. Je voelt dan dat de taak die je doet, de mensen en de spullen om je heen belangrijk zijn. Het geeft je vertrouwen in jezelf en wat je kunt. Jij bent trots op jezelf en anderen zijn trots op jou. Dat voelg goed.

Vertrouwen hebben en geven. Als je iets doet omdat je dat zelf graag wilt, dan vertrouwen andere mensen erop dat het goed komt. Als jij ook geloof dat anderen dat kunnen. Dan zit dat helemaal snor, leuk toch ?

Meedoen in een groep. Als je goed kunt samenwerken dan leer je om mee te denken met klasgenoten. Om rekening te houden met een kleuter die net op school is of help je een kind uit groep 5 die hulp nodig heeft bij spelling. Je kunt ook meevoelen met iemand die verdrietig is of juist blij. Samen is beter dan alleen… dat idee.

Dit is wie we zijn en daar zijn we trots op!

in de praktijk…

Elke dag begint in de ochtend met klassikale instructie in de groepsruimten. Dez is gericht op het bijbrengen van algemene vaardigheden als rekenen en taal. Deze vakken worden gegeven op een directieve manier met aandacht voor de verschillende niveau groepen (gelaagde instructie).

De onderbouw en de bovenbouwgroepen liggen bij elkaar aan een leerplein. Deze worden door de kinderen gebruikt tijdens de verwerking van hun activiteiten. Er is ruimte voor samenwerken aan groepstafels, werken op de chromebooks en zelfstandig werken. Hier ontmoeten de verschillende groepen elkaar.

Met grote regelmaat werken leerlingen groespverstijgend samen aan projecten.

Creativiteit

Naast het opdoen van kennis vinden wij het belangrijk dat kinderen zich op allerlei manieren kunnen uiten. Wij stimuleren de creativiteit van de kinderen zoveel mogelijk in alle expressievakken. Ook willen wij de kinderen de gelegenheid geven zich op andere manieren creatief te uiten , zowel tijdens projecten, thema’s maar ook in de reguliere lessen binnen de groep. De school beschikt over een eigen atelier.  Het atelier staat in het teken van creatieve activiteiten. OBS Pantarijn werkt samen met een ‘artist in residence’, een kunstenaar in de school.