Vrijdag 26 april Koningsontbijt, Koningsspelen en afsluiting Tijd voor Talent

Vrijdag 26 april was een bijzondere dag. We vierde op school de kroning van Willem Alexander en Maxima en  vervolgens de afsluiting van Tijd voor Talent.

Alle leerlingen hebben vrijdagochtend eerst ontbeten in hun eigen klas waar voor iedereen een oranje shirt en speltje lag. Nadat het ontbijt afgelopen was kwamen de oudere klassen de jongere leerlingen ophalen om gezamelijk te dansen. Aangezien het weer niet echt mee werkte, werd er boven in de mooi versierde hal gedanst.

    

De leerlingen vonden het dansen zo leuk dat het lied/dans “bewegen is gezond” gewoon twee keer werd uitgevoerd. Alle leerlingen van de kleuters tot de groep 8-ers deden vol enthousiasme mee. Vervolgens ging iedereen weer even rustig naar hun eigen klas tot dat het tijd was om richting UCK vleuterweide te vertrekken.

Groep 8 kwam groep 1 & 2 ophalen. De kleuters keken vol bewondering naar de grote leerlingen en groep 8 waren zeer zorgzaam voor hun jongste mede leerlingen. Vol energie liep iedereen opgewekt door de regen.

BIj UCK was het al druk met ouders, familie en andere geinteresseerde, die de werkstukken in de hal bekeken. De werkstukken bestonden uit tassen gemaakt van binnenbanden, schilderijen van pinguins, schilderijen van bloemen gemaakt met verschillende technieken en nog veel meer.

Om 11  uur werd de show geopend door meester Sanne en juf Marian. Iedereen had erg zijn best gedaan met o.a. het circus, zingen, percussie , “x-factor”, geproduceerde filmpjes en dans.  Als top act dansten en zong iedereen nogmaals “bewegen is gezond”.

  

We willen hierbij alle ouders die hebben geholpen bij Tijd voor Talent of het versieren van de school of op een andere manier hartelijk bedanken voor hun inzet!

Kijk voor foto’s op facebook OBSPantarijn