Talentmiddagen 

Op O.B.S. Pantarijn gaan we uit van de unieke talenten die ieder kind bezit. Natuurlijk besteden we veel aandacht aan vakken als taal en rekenen en lezen. Maar ook aan andere, vaak verborgen talenten van kinderen, willen we aandacht besteden.

Bij Pantarijn vinden we het belangrijk dat elk talent van elke leerling gezien wordt. Al jaren hebben we dan ook extra aandacht voor talent op diverse wijze. Twee jaar hebben we een artiest in huis gehad ( zie hieronder). En sinds schooljaar 2018 zijn we gestart met talentmiddagen . Elke drie weken kunnen leerlingen kiezen uit diverse workshops die door zowel docenten als ouders worden gegeven. Want ook veel ouders hebben talenten.

Er kan onder andere gekozen worden uit: proefjes ondernemen, bakken, spaans, 3d ontwerpen, diverse eigen sportlessen ontwikkelen, gitaar les, haren invlechten, sieraden maken, figuurzagen, bouwen met spagetti, en nog veel meer…

Een heel jaar lang een atelier met kunstenaars in je school, hoe leuk is dat?

In 2017 en 2018 is OBS Pantarijn een creatief partnerschap aangegaan met de Stichting KunstBikken en met subsidie van de Gemeente Utrecht startte dat school jaar het project “geen gast maar collega”. Tijdens dit schooljaar zullen drie kunstenaars hun intrek nemen in het Pantarijn-atelier!. Gedurende het hele schooljaar is er minstens twee dagen per week een kunstenaar op school aanwezig. In het kunstatelier krijgt iedere kind per schooljaar minimaal 10 maal een workshop van de kunstenaar. Daarnaast maakt de kunstenaar ook eigen werk in het atelier.

Deze kunstenaars zullen verschillende kunstprojecten doen de verschillende klassen en aan het einde van iedere periode zal er een product gemaakt worden door de kinderen dat in school te bewonderen is.

Wilt u het project van nabij volgen? check dan regelmatig de facebookpagina van Pantarijn.