Vergelijking Cito score

Op 18 februari 2019 publiceerde RTL nieuws een lijst met daarin rapportcijfers van alle scholen in Nederland. Deze scores zijn gebaseerd op de Cito Eindtoets en zijn terug te vinden op de website van RTL nieuws.

Onze school scoort hierop een 6,9. Een prachtig cijfer! Vergeleken met de andere scholen in de Meern staat Pantarijn zelfs in de top 3.

Toch is het goed wat kanttekeningen te plaatsen bij deze publicatie van RTL.

Het onderwijs bij ons op school is erop gericht om kinderen maximaal te laten presteren binnen zijn of haar mogelijkheden. De vraag; ’wat heeft dit kind, met deze mogelijkheden, in deze klas, op deze school, uit dit gezin nodig?’ staat hierbij centraal. Geen enkel kind is hetzelfde. Dat betekent dat ieder kind zijn eigen ontwikkeling doormaakt. Voor de een betekent dit dat het moeilijk is de lesstof bij te houden en voor de ander is de lesstof juist erg makkelijk. Cito-toetsen zijn voor ons een middel om te zien op welk niveau een kind zit, of het kind presteert óp (of liever boven) zijn eigen niveau en op welke onderdelen we het kind nog meer zullen moeten aanbieden.

We hebben een mooie score en zijn hier trots op. Wij zijn er echter van overtuigd dat deze score niet altijd de kwaliteit van het onderwijs meet. Ons doel is kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind te bieden en daarbij de maximale mogelijkheden uit elk kind te halen. Dat is voor het ene kind een uitstroom naar het VWO en voor de ander naar het VMBO, wat weer zijn weerslag heeft op de score van een school.

Des al niet te min zijn we erg trots op de tomeloze inzet van onze leerkrachten en de kwaliteit en de prettige sfeer die in de klassen wordt neergezet