In januari 2019 is er een tevredenheid enquête geweest. Deze zal binnenkort worden gepubliceerd.

Enquête 2017

In november 2017 is er een tevredenheidsenquête geweest, waar we trots op zijn.

Van de leerlingen kregen wij het cijfer 8,1.

Zaken waar leerlingen zeer tevreden over zijn, zijn bijvoorbeeld; het contact met de leerkracht, de leerstof van de school, de mate waarin ze zelfstandig en samen mogen
werken, de ondersteuning van de leerkracht. Zaken die volgens de leerlingen aandacht
behoeven zijn met name gericht op kleine fysieke momenten in de school. Dan hebben we
het niet over conflict situaties, waarin gevochten wordt, maar bijv. het elkaar opzij duwen bij
de jassen of een nare opmerking tussendoor.

Van de ouders kregen wij het cijfer 7,7. Helaas hebben niet alle ouders de vragenlijst
ingevuld, 66% van de ouders heeft hem ingevuld. Waardoor het gegeven cijfer en de
beoordeling niet voor valide kan worden aangenomen. Des al niettemin hebben we de
gegevens onder de loep genomen.
Als positieve zaken worden genoemd dat de leerlingen met plezier naar school gaan, een
leerling zichzelf kan zijn bij ons op school, goed ondersteund wordt door de leerkracht en het
hoogst scoren we op ‘opvoedkundige aanpak’. De ouders zijn het met de kinderen eens wat
betreft het onderwerp wat aandacht behoeft. Daarnaast blijkt uit de vragenlijst dat ouders
vraagtekens zetten bij de manier waarop wij omgaan met opvallend gedrag van kinderen.

We zijn trots op deze bovengemiddelde score die we zowel van ouders als leerlingen
hebben ontvangen ! De uitslag van de vragenlijsten hebben wij uiteraard met het team
nauwkeurig doorgenomen en afgelopen studiedag hebben wij ons gericht op de genoemde
aandachtspunten. Als school staan wij ervoor om kinderen ‘grip op de toekomst’ te geven.
Of te wel; ze alles aan te leren, wat ze nodig hebben om zich staande te kunnen houden
wanneer ze van de basisschool af komen. Dat geldt ook voor gedrag. Wij willen dat kinderen
leren het juiste gedrag te vertonen en wij willen er alles aan doen hen daarin te helpen.
Aanleren van gedrag gaat gepaard met het bieden van grenzen samen met het aanleren
van het gewenste gedrag.
Hier hebben wij ons deze studiedag dan ook op gericht. Welke soorten van negatief gedrag
onderscheiden we? Welke acties zetten wij hierop in? Wat is er nodig om de kinderen het
gewenste gedrag aan te leren.

Enquête 2015

De  resultaten van de enquête uit 2015 was er een om trots op te zijn.Ouders gaven de school een gemiddelde score van 7,8 en kinderen (van de groepen 5 t/m 8) maar liefst een 8,4. Wat fijn om te weten dat veel ouders en kinderen onze school met plezier bezoeken!

Als goede onderdelen werden genoemd ‘De Vreedzame School’ en het pedagogisch klimaat in de school, het ‘groene’ schoolplein, de communicatie vanuit school naar ouders en het contact met de leerkrachten.

Een citaat uit de opmerkingen van ouders:

Pantarijn is geweldig! In deze school wordt je als kind gezien en leer je dat leren leuk is. De structuur en lesmethoden helpen daarbij evenals het plezier dat docenten uitstralen. Een opgeruimde school met een aantrekkelijk schoolplein dat een duidelijke keuze uitstraalt. De verbinding tussen school, kinderen en ouders wordt knap en consequent vormgegeven in alle activiteiten en communicatie. Een prettige sfeer waarin iedereen ertoe doet en er mag zijn. Een school die er echt iets van wil maken.