We vieren dat de schoolinspectie onder de indruk was van onze school!

Op maandag 7 december 2015 bezocht de onderwijsinspectie onze school. De inspecteurs spraken met leerkrachten, ouders, leerlingen, de ib’er, de directie. Ze namen stukken door en bezochten alle groepen. De inspecteurs gaven aan onder de indruk te zijn van hetgeen zij hebben gezien. De sfeer in de school, de manier waarop de school de onderwijskwaliteit waarborgt, de didactische groei van de leerlingen en de betrokkenheid van het lerarenteam bij de school werden door de inspectie benadrukt.

Wij zijn trots!

 

Hier kunt u het rapport van de de inspectie vinden.

Schoolinspectie 2013

Op dinsdag 3 december 2013 is er in alle groepen een traktatie uitgedeeld. Hiermee hebben we de goede beoordeling gevierd van de onderwijsinspectie. De inspectie bezocht afgelopen maandag onze school. Ze hebben gesprekken gevoerd, in klassen gekeken en documenten doorgenomen. De inspecteurs kwamen tot de conclusie dat de school het afgelopen jaar een enorme groei heeft doorgemaakt. Ze loven het onderwijs in 3 niveaus per jaargroep en de wijze waarop hier planmatig mee om wordt gegaan. De manier waarop de kwaliteit van de school wordt bewaakt, verhoogd en geborgd verdiende zelfs een bovengemiddelde score! Uiteraard zijn er ook werkpunten; voor de komende periode zullen wij ons nog meer richten op het planmatig werken met individuele leerlingen volgens passend onderwijs en zullen wij u als ouders nog beter op de hoogte houden van de vorderingen van de school.

Een uitgebreid verslag van het bezoek krijgt de school over een aantal weken toegestuurd, natuurlijk zullen wij dit dan met u delen.

Al met al een resultaat om heel erg trots op te zijn. Ik bedank het team, ouders en leerlingen voor hun inzet op Pantarijn, het vertrouwen in de school, de betrokkenheid en de wil om de school een nog mooiere school te maken!

Jessica Geldof