Schoolresultaten

Pantarijn maakt gebruik van het CITO/LVS (leerlingvolgsysteem) en het volgsysteem van de leerkracht. Hiermee krijgen we een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de kinderen, zowel op leer- als sociaal-emotioneel gebied. Op basis van deze resultaten, de bevindingen van de leerkrachten en de gesprekken met ouders, maken we ontwikkelplannen voor de kinderen.

Elk schooljaar worden de resultaten gepubliceerd in de schoolgids.

Onze leerlingen stromen uit naar alle verschillende niveau’s… variërend van gymnasiun tot kaderberoepsgerichte leerweg.