Groep 1 en 2

Als uw kind vier jaar wordt, starten we in de kleuterklas. Hier zitten de groepen 1 en 2 samen. Bij de kleuters staat het spelend leren voorop. Alle kinderen zitten in kleine groepjes aan tafeltjes met kinderen die ongeveer op hetzelfde niveau werken. Iedere dag wisselen we kleine werkjes af met vrij spel. We hebben meerdere ‘hoeken’ in de klas waar leerlingen uitgedaagd worden tot rollenspel. Die inrichting verandert regelmatig en sluit aan bij de thema’s waar we mee werken. Zo hebben we soms een huishoek, dan weer een verkeershoek, een lentehoek of een heuse supermarkthoek in de klas. En natuurlijk gaan we iedere dag even naar buiten.

Al bij de kleuters beginnen we met het onderzoekend leren dat zo belangrijk is in ons onderwijs. Zo hebben we bij het thema lente bijvoorbeeld tuinkers geplant in het donker, in een zonnig hoekje en in de koelkast. Samen kijken we wat er dan gebeurt.

Iedere week oefenen we een nieuwe letter van de week en iedere dag kijken we samen welke dag van de week het is. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen we al vroeg een extra uitdaging bieden. Onze leerkrachten zijn hier extra voor opgeleid.