Aanmelden

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2018

U mag uw kind rechtstreeks aanmelden op onze school. Daarvoor kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, gaan we daarover met u in gesprek. Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating. Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk/per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2018

Wordt u kind 3 jaar op of na 1 oktober 2021 dan maakt u uw keuze voor obs Pantarijn eerst kenbaar via de gemeente Utrecht. Het aanmeldingsformulier vindt u op naardebasisschool.utrecht.nl. De aanmelding via de gemeente doet u in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt. Circa 2 weken na het sluiten van een kwartaal krijgen u en school een plaatsingsbericht van de gemeente. Daarna nemen wij contact met u op voor het aanmelden op school. 

Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, gaan we daarover met u in gesprek. Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating. Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk/per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

Zij-instromers

Alle aanmeldingen na de leeftijd van 4 ziet de gemeente Utrecht als zij-instroom en deze aanmeldingen verlopen rechtstreeks via school. 

VHB onderwijs

De aanmeldprocedure voor Voltijds Hoogbegaafdheid vindt u onder het kopje VHB onderwijs.