Nieuwe Ouders

/Nieuwe Ouders
Nieuwe Ouders2018-11-14T12:08:11+00:00

Kennismaking


Beste ouders,

Leuk dat u onze website bezoekt. Waarschijnlijk bent u op zoek naar een (nieuwe) school voor uw kind. Een lastige keuze, u wilt immers het beste voor uw kind!

Pantarijn is een gezellige, openbare school midden in de wijk Veldhuizen. De meeste ouders met een kind op Pantarijn kiezen bewust voor een gemeenschap waar veel aandacht en tijd is voor iedere leerling en uiteraard voor goede leerresultaten. Daarnaast bieden wij ook voltijds hoogbegaafden onderwijs vanaf groep 4.

Op onze website geven wij u een beeld van onze school en welke items wij op school belangrijk vinden. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs in een prettige sfeer. Op de website vindt u ook onze schoolgids met nog meer en uitgebreidere informatie.

Als moeder van schoolgaande kinderen begrijp ik als geen ander dat de keuze voor een basisschool niet eenvoudig is. Daarom nodig ik u graag uit voor een kop koffie en een rondleiding door de school. Dat zegt immers veel meer dan welke schoolgids of website dan ook.

Tot ziens op Pantarijn!

Titia Verbeek (directeur)

Waarom kiezen ouders voor Pantarijn:

Kenmerken die ouders benoemen:

zeer gemotiveerd team,             gestructureerd,        kwaliteit van lesgeven,

“Pantarijn is een kleine school en daarom is er  veel individuele aandacht.
In de ochtend mogen de ouders hun kind tot in de klas brengen.
Het contact met de leerkrachten is laagdrempelig en draagt bij aan het welzijn van onze kinderen. Als er iets is kun je dat direct melden of hoor je het van de leerkracht.

Er is een bibliotheek in de school met een groot assortiment boeken, hierdoor kunnen kinderen dagelijks boeken lenen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor leesonderwijs en voor het maken van spreekbeurten. Kinderen moeten niet alleen maar leren lezen en rekenen, maar moeten ook hun creativiteit kunnen uiten.”  Saskia, moeder van Auwliya (inmiddels van school) en Anbiya groep  8

Voor het goede onderwijs!  Op Pantarijn word je kind gezien. Iedereen kent iedereen en er kan een omslag komen van  een betere verdeling als  Nederlandse ouders met een groep voor Pantarijn gaan kiezen. Lenny,  moeder van  3  voormalige leerlingen (noot inmiddels is de verdeling mooie afspiegeling van de samenleving
“Tijd voor talent “stimuleert de creativiteit van de kinderen. Door de creativiteit ontdek je nieuwe dingen en leer je oplossingen verzinnen. Daar heeft ieder kind heel veel aan. ” Francis, moeder van Viktor & Anton (inmiddels van school af.)

Leerlingen groei

Steeds meer ouders kiezen voor onze school. Wat zijn we daar trots op! Ouders die besluiten hun kinderen bij ons op school in te schrijven benoemen het gemeenschapsgevoel, de fijne sfeer, de openheid en het zien van ieder afzonderlijk kind als de belangrijkste redenen om uiteindelijk voor Pantarijn te kiezen. De afgelopen jaren was ons leerlingen aantal stabiel. Vorig schooljaar startten we met lichte groei. Dit schooljaar echter maakt de school een groeisprong.

In november 2015 mochten  wij zelfs onze 150e leerling ontvangen! En zijn het schooljaar 2016-2017 met ca 170 leerlingen gestart.

Tevredenheids enquête

Net voor de meivakantie 2014 is de 2-jaarlijkse tevredenheids enquête afgenomen. We zijn zeer trots op het resultaat. Ouders gaven de school een gemiddelde score van 7,8 en kinderen (van de groepen 5 t/m 8) maar liefst een 8,4. Wat fijn om te weten dat veel ouders en kinderen onze school met plezier bezoeken!

Als goede onderdelen werden genoemd ‘De Vreedzame School’ en het pedagogisch klimaat in de school, het ‘groene’ schoolplein, de communicatie vanuit school naar ouders en het contact met de leerkrachten.

Een citaat uit de opmerkingen van ouders:

De Pantarijn is geweldig! In deze school wordt je als kind gezien en leer je dat leren leuk is. De structuur en lesmethoden helpen daarbij evenals het plezier dat docenten uitstralen. Een opgeruimde school met een aantrekkelijk schoolplein dat een duidelijke keuze uitstraalt. De verbinding tussen school, kinderen en ouders wordt knap en consequent vormgegeven in alle activiteiten en communicatie. Een prettige sfeer waarin iedereen ertoe doet en er mag zijn. Een school die er echt iets van wil maken.