Taal

Methode STAAL

 1. Check wat in de toets komt.

 2. Bijbehorende lessen aanbieden (meestal 6 lessen)

 3. Evt extra instructie op losse onderdelen

 4. Toets afnemen

 5. Nav toets Extra boek: R/V-lessen per onderdeel per leerling

 6. Per week 2 tot 3 keer op de weektaak.

 7. Per blok 2 -3 weken. 4e week werkboek opdrachten met kopieerbladen

Plustaak Taal

 1. In te zetten naast taalmethode

 2. Iedereen 1 keer per week, lln die erg goed zijn in taal een 2e keer inplannen.

 3. Per keer een HELE taak afmaken! Indien mogelijk (zie antwoordenboek) zelf laten nakijken.

Tekstverwerken

 1. Korte startinstructie geven, zelfstandig laten verwerken.

 2. Elke week per kind/niveau 1 les inplannen.

 3. Leerkracht kijkt na. Evt. extra instructie aan individu/niveaugroep.

Spelling

Methode STAAL

 1. Werkboek: elke week 2 blz.

 2. Per twee weken dictee (evt 1e les 3e week dictee afnemen)

  1. (alternatief: 1 week 4 blz, 2e week oefenen en dictee)

 3. Lln die spelling goed beheersen evt. lastige onderwerpen laten oefenen: Spelling in de Lift, Stenvert, internetbladen/opdrachten.

 4. Score: op signaaldictee 16 of hoger, dan alleen signaaldictee, anders extra oefenwerk en ook controledictee afnemen.